Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

Paddenhoek 3
9000 Gent
Belgium
Link naar de organisator


24 May
INSCHRIJVEN

Recente technologische evoluties (blockchain, smart contracts, gebruik van algoritmen, nieuwe betaaltechnieken) en nieuwe vormen van deelnemen aan de markt (platform economy, sharing economy, crowdwork, gig economy) zetten de traditionele tweedeling tussen onderneming en consument onder druk. De digitalisering van het recht doet ook vragen rijzen bij de toepassing van de traditionele concepten van consumentenbescherming in de nieuwe economische context:

welke regels zijn van toepassing op de levering van digitale inhoud en goederen met 'embedded software'? 
Hoe wordt de regeling van onrechtmatige bedingen toegepast in contracten met betrekking tot het gebruik van de 'cloud'? 
Hoe wordt de financiële consument beschermd bij 'robo-advice'? 
Hoe wordt de consument beschermd bij mobiele betalingen? 
Hoe dwingt de consument zijn rechten af in een grensoverschrijdende context? etc.

Tijdens deze studiedag worden relevante thema's van consumentenbescherming toegelicht op een praktische en wetenschappelijk onderbouwde wijze, aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in Europese en Belgische rechtspraak en wetgeving. Alle sprekers hebben naast een ruime academische achtergrond ook een sterke ervaring in de praktijk als advocaat of anderszins.

Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en eenieder die met deze materie in contact komt.


PROGRAMMA

8.40u. Onthaal (met koffie)

9.00u. Verwelkoming

9.10u. Impact van digitalisering op de kwalificatie van onderneming en consument 
prof. dr. Gert Straetmans, UAntwerpen en Jan Blockx, assistent, Onderzoeksgroep Onderneming & Recht, UAntwerpen

9.50u. Bescherming van de consument bij mobiele betalingen 
prof. dr. Reinhard Steennot, UGent en Julie Goetghebuer, assistente, Instituut Financieel Recht, UGent 

10.30u. Koffiepauze

11.00u. Afdwingen van consumentenrechten in grensoverschrijdend verband 
prof. dr. Stefan Rutten, UAntwerpen en advocaat bij de balie te Antwerpen

11.40uOnrechtmatige bedingen in contracten betreffende het gebruik van de cloud 
Jan Clinck, wetenschappelijk medewerker UAntwerpen, advocaat bij de balie te Brussel

12.20u. lunch met broodjes

13.30uLevering van digitale inhoud: voorstel van richtlijn en productaansprakelijkheid 
Shana Meys, doctoraatsonderzoekster UAntwerpen en beleidsmedewerkster Agentschap Wonen Vlaanderen en Dr. Dimitri Verhoeven, wetenschappelijk medewerker UAntwerpen en advocaat bij de balie te Antwerpen

14.10u. Goederen met “embedded software”: garantieregeling vs. regeling consumentenkoop 
Jarich Werbroeck, doctoraatsonderzoeker FWO, UGent

14.50u. koffiepauze

15.20u. Consumentenbescherming bij blockchain en smart contracts 
Skander Bennis, assistent Onderzoeksgroep Onderneming & Recht, UAntwerpen

16.00uRobo-advice en bescherming van de financiële consument 
prof. dr. Robby Houben, UAntwerpen, advocaat bij de balie te Antwerpen en prof. dr. Michiel Demuynck, UAntwerpen en vrijwillig medewerker UGent

16.40u. Slotbeschouwingen


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUM & LOCATIE

vrijdag 24 mei 2019
Filmzaal Plateau
Paddenhoek 3
9000 Gent

ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag 
IBJ: in aanvraag 
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS

€267,69 (incl. BTW)

U kan zich hier inschrijven

Deelnameprijs is inclusief koffiepauzes met gebak, broodjeslunch en het verslagboek.

******

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

******

Zie ook : Intersentia nv

Kalender

Opleiding & Events

29 Mar
logo - company

Technologie & recht: Juridische reflecties over disruptieve technologieën en digitale transformaties

29 maart zal waarschijnlijk bij velen (toch minstens bij onze Britse vrienden) al in de kalender aangeduid staan, hopelijk...

More info
02 Apr
logo - company

La justice de demain : au-delà des promesses...

Dans le cadre de la campagne « 66 jours pour sauver la justice », l'Ecole de Droit UMONS-ULB, le...

More info
04 Apr
logo - company

Update gerechtelijk recht

De stortvloed aan potpourriwetten en andere wetten hebben aanzienlijke wijzigingen in het civiel procesrecht aangebracht,...

More info
25 Apr
logo - company

Blockchain en vastgoed: ervaar zelf het principe van de blockchain

Deze studienamiddag heeft tot doel de deelnemers meer inzicht te geven in het functioneren van de blockchaintechnologie,...

More info

LexGO Network