Het Vlaams Woninghuurdecreet

Maaltekouter 3
9051 Gent
Belgium
Link naar de organisator


28 Mar
INSCHRIJVEN

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Het Vlaamse Woninghuurdecreet werd gepubliceerd op 7 december 2018 in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking op 1 januari 2019. Alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen zullen onder de nieuwe regelgeving vallen.
Tijdens deze studiedag wordt een praktijkgericht overzicht gegeven van de wijzigingen die tengevolge het decreet werden aangebracht en dit in een materie die voor de dagelijkse praktijk van heel wat juristen enorm belangrijk is.

Elke deelnemer ontvangt het gloednieuwe cahier Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet van Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, spreker tijdens deze studiedag.
Dit cahier biedt een eerste grondige commentaar bij het decreet. Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen analyseert en bespreekt in dit cahier alle wijzigingen die het Woninghuurdecreet met zich meebrengt en biedt de lezer een degelijk overzicht van deze nieuwe regelgeving. Vervolgens komt in dit cahier ook een uitgebreid overzicht van recente rechtspraak inzake (woning)huurrecht aan bod.

Sprekers
Aloïs Van Oevelen (emeritus gewoon hoogleraar UAntwerpen)
Alex De Visscher (advocaat-vennoot Crivits & Persyn)
Koenraad De Greve (Vrederechter 1e kanton Gent)
Pieter Pauwels (advocaat-vennoot Pauwels Advocaten)

Doelgroep
Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
Vastgoedmakelaars
Accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten


PROGRAMMA

08u45 onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

09u30 start uiteenzettingen voormiddag (pauze voorzien rond 11u15)

Overheveling van bevoegdheid en algemene bepalingen (aanvang van de huur, geschrift, plaatsbeschrijving …) - Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen

- De overheveling van de regelgevende bevoegdheid inzake woninghuur van de federale regelgever naar de gewesten

- Algemene bepalingen
Het toepassingsgebied van het decreet
Het dwingend karakter
Opeisbare gegevens van een kandidaat-huurder
Aanvang van de huur
De vereiste van een geschrift
De verplichting van een omstandige plaatsbeschrijving
De registratieverplichting en de kosten van huurbemiddeling
Leveringsplicht en staat van het goed
De renovatiehuurovereenkomst

Verplichtingen tijdens de huur - meester Alex De Visscher

- Duur van de overeenkomst
Aanvang opzeggingstermijn
Opzegging door de verhuurder voor persoonlijk gebruik
Opzegging door de verhuurder wegens grondige renovatiewerken
Opzegging door de verhuurder zonder motief
Opzegging door de huurder
Korte duur
Huurovereenkomsten van meer dan negen jaar
Huurovereenkomsten voor het leven
Verlenging wegens buitengewone omstandigheden

- Overdracht van huur en onderhuur
- Financiële aspecten van de huurovereenkomst
De huurprijs en de kosten en lasten
De waarborg

- Overdracht van het gehuurde goed
- Einde van de huur
Teruggaveverplichting door de huurder
Beëindiging van de huurovereenkomst door ontbinding
Beëindiging van de huurovereenkomst door tenietgaan van het goed door toeval
Overlijden van de huurder of verhuurder

13u00 Broodjeslunch

13u45 start uiteenzettingen namiddag (pauze voorzien rond 15u15)

Betwistingen - de heer Koenraad De Greve

- Bevoegdheid
- Rechtspleging
Inleiding bij verzoekschrift
Kennisgeving aan het OCMW
Verzoening
Uitvoering uithuiszetting – termijn en goederen
Kennisgeving van het vonnis aan het OCMW

Medehuur en studentenverhuur - meester Pieter Pauwels

- Echtgenoten en wettelijk samenwonenden
- Feitelijke samenwoning
- Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten
Toepassingsgebied
Plaatsbeschrijving
Overdracht van de huur en onderhuur
Vaststelling van de huurprijs en de verrekening kosten en lasten
Indexatie van de huurprijs
Huurwaarborg
Verbod op stilzwijgende verlenging
Beëindiging van de huurovereenkomst
Betwistingen

17u15 vragenronde


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUM & LOCATIE

donderdag 28 maart 2018
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag 
IBJ: in aanvraag 
BIV: in aanvraag
IAB: in aanvraag
BIBF: in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS
€ 290,51 (incl. BTW)

U kan zich hier inschrijven

Deelnameprijs is inclusief documentatie, koffiepauzes, broodjeslunch en het boek Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet.

******

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

******

Zie ook : Intersentia nv

Kalender

Opleiding & Events

02 Dec
logo - company

La réforme du bail à ferme : quels changements ?

Sous la coordination d'ETIENNE BEGUIN, notaire, professeur à l’UCLouvain et CHARLES WAUTERS, notaire...

More info
05 Dec
logo - company

La réforme du bail à ferme : quels changements ?

Sous la coordination d'ETIENNE BEGUIN, notaire, professeur à l’UCLouvain et CHARLES WAUTERS, notaire...

More info
05 Dec
logo - company

Data Breach Management & GDPR

Quelle stratégie déployer pour anticiper un incident de sécurité impliquant des données...

More info
05 Dec
logo - company

Foster Compliance with behavioural science -Course 1

Taking ethics & compliance to the next level might require compliance practitioners and business leaders to rethink...

More info

LexGO Network