De federale bevoegdheden: herfederaliseren of confederaliseren?

Naamsestraat 22
3000 Leuven
Belgium
Link naar de organisator


28 Mar
INSCHRIJVEN

Een van de bijzonderheden van het Belgische federalisme is het ontbreken van een expliciete en systematische opsomming van de bevoegdheden van de federale overheid. In de Belgische Grondwet is het vergeefs zoeken naar een inventaris van de federale bevoegdheden. Een dergelijke inventaris bestaat wel voor de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten, die worden opgesomd in de Grondwet en de bijzondere wetten. De federaal gebleven bevoegdheden blijven daarentegen veelal onbenoemd. Als zij toch werden geëxpliciteerd, gebeurde dit ad hoc, als uitzondering op de deelstatelijke bevoegdheden. Bijgevolg is het geen sinecure om een exhaustieve lijst op te stellen met alle federale bevoegdheden. 

Prof. dr. Stefan Sottiaux en Karel Reybrouck voerden uitgebreid onderzoek naar de federale bevoegdheidssfeer en brachten de federale bevoegdheden voor het eerst systematisch in kaart. 

Tijdens deze studienamiddag stellen zij de conclusies van hun onderzoek voor. Aansluitend treden de voorzitters van de politieke partijen in debat over volgende vraag: herfederaliseren of confederaliseren?


PROGRAMMA

13u30 Onthaal van de deelnemers

De federale bevoegdheden - voorstelling van het onderzoek
Voorzitter prof. dr. Christian Behrendt

14u00 Verwelkoming

14u10 Een schematische voorstelling van de federale bevoegdheden
Karel Reybrouck

14u55 Het Belgische federalisme na zes staatshervormingen: unitair of confederaal
Stefan Sottiaux

15u40 Vragen en debat

16u00 Koffiepauze

16u30 Debat: herfederaliseren of confederaliseren?
Debat met Wouter Beke (CD&V), John Crombez (sp.a), Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open VLD) en een afgevaardigde van Groen, gemodereerd door Rik Van Cauwelaert (De Tijd)

18u00 Einde voorzien


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATA & LOCATIES

Donderdag 28 maart 2019 
KULeuven (Promotiezaal)
Naamsestraat 22, 3000 Leuven


ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag 
Tussenkomst IGO: in aanvraag


DEELNAMEPRIJS

€ 192,57 (incl. BTW)

Inclusief documentatiemap, koffiepauze en het boek De federale bevoegdheden t.w.v. ca. 115 euro

 

**********

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

**********

Zie ook : Intersentia nv

Kalender

Opleiding & Events

29 Mar
logo - company

Technologie & recht: Juridische reflecties over disruptieve technologieën en digitale transformaties

29 maart zal waarschijnlijk bij velen (toch minstens bij onze Britse vrienden) al in de kalender aangeduid staan, hopelijk...

More info
02 Apr
logo - company

La justice de demain : au-delà des promesses...

Dans le cadre de la campagne « 66 jours pour sauver la justice », l'Ecole de Droit UMONS-ULB, le...

More info
04 Apr
logo - company

Update gerechtelijk recht

De stortvloed aan potpourriwetten en andere wetten hebben aanzienlijke wijzigingen in het civiel procesrecht aangebracht,...

More info
25 Apr
logo - company

Blockchain en vastgoed: ervaar zelf het principe van de blockchain

Deze studienamiddag heeft tot doel de deelnemers meer inzicht te geven in het functioneren van de blockchaintechnologie,...

More info

LexGO Network