Het pharmakon-gehalte van het economisch recht

Greenbizz, Dieudonné Lefèvrestraat 17
1020 Brussel
Belgium
Link naar de organisator


08 Nov
INSCHRIJVEN

Over het goede en het kwade van het economisch recht in het licht van een duurzame samenleving.

Meer en meer wordt het huidige, op kapitalistische leest geschoeide, economische systeem – waarin economische groei en winstbejag de voornaamste drijfveren van het economisch gebeuren blijven uitmaken – in vraag gesteld. Ideologen, sociologen, historici, psychologen en zelfs economen wijzen erop dat, zo we op een duurzame en vredige wijze verder willen samenleven op onze planeet, het dringend anders moet en ook kan. Zo maken o.a. de pollutie van de leefomgeving, de uitputting van de natuurlijke grondstoffen, de toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid fundamentele problemen uit die dringend aangepakt moeten worden, willen we ons en onze nakomelingen een leefbare toekomst kunnen bieden.

Opvallend is dat in dit hele debat de juristen afwezig blijven. Nochtans vertaalt regelgeving de economische waarden die onze maatschappij schragen en bepaalt zij het kader waarbinnen de economische activiteit te voeren is. Juridische basisconcepten, zoals de fundamentele mensenrechten of de notie openbare orde, laten toe om dit kader verder in te vullen in functie van de gehanteerde waarden. Diverse juridische concepten en constructies, zoals de vrije mededinging en de vrijheid van ondernemen, overeenkomsten, rechtspersoonlijkheid, intellectuele rechten, zijn instrumenten die een centrale rol spelen in de organisatie van de economische activiteit.

Met de voorliggende lezingenreeks wil de Vakgroep Privaat en Economisch Recht van de VUB deze juridische stilte doorbreken. Na een aantal interdisciplinaire uiteenzettingen die de maatschappelijke context kaderen, zullen vooraanstaande juristen een reeks bestaande rechtsfiguren onder de loep nemen. De bedoeling daarbij is na te gaan of en hoe deze rechtsfiguren, in hun huidige vorm, de gewijzigde ingesteldheid die noodzakelijk is voor een duurzame samenleving, kunnen schragen dan wel of zij hiertoe aan verandering toe zijn, omdat zij katalysatoren zijn voor excessen die de bovenvermelde fundamentele problemen kunnen verergeren. Daarbij zal worden aangegeven of en hoe deze rechtsfiguren in de praktijk al kunnen worden aangewend om duurzame economische activiteiten te garanderen. 
De lezingenreeks richt zich tot al diegenen die – weze het rechtstreeks of onrechtstreeks, vandaag of morgen – betrokken zijn bij de organisatie van de economische activiteit, zoals CEO’s en personen in leidinggevende ondernemingsfuncties, juristen, magistraten, advocaten, ngo’s, regelgevers, beleidsmakers, academici en onderzoekers, studenten, journalisten en alle maatschappelijk geëngageerde burgers.
De uiteenzettingen zullen worden opgenomen in een peer-reviewed publicatie (in het Engels): ‘The Pharmakon-aspect of business law. On the good and the bad of business law for a sustainable society’.

Sprekers: Erik Derycke, Nikolay Dentchev, Géraldine Thiry, Wouter Ryckbosch, Jozef Van Bellingen, Jean-Marc Bryskere, Ive Marx, Olha Cherednychenko, Ludo Cornelis, Piet Colruyt, Anna Gerbrandy, Yves Van Gerven, Mireille Buydens, Frank Daelemans, Jean-Marc Gollier, Alain François, Gerrit Hendrikx, Maxime Verheyden, Marleen Denef, Jeroen Delvoie, Evy Puelinckx, Régine Feltkamp, Stefan Somers, Ralph De Wit, Batist Paklons, Philippe Lambrecht en Michel Flamée.

PROGRAMMA

Sessie 1: Interdisciplinaire reflectie (donderdag 8/11/2018)
Greenbizz, Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. Nikolay Dentchev
Chairholder Chair for Social Entrepreneurship Vrije Universiteit Brussel
Professor of Innovation and Entrepreneurship, Vrije Universiteit Brussel
Professor of Business Planning, HU Brussels
18u30-19u05: Entre urgences socio-écologiques et temps long de l'intelligence collective: les nouveaux modèles économiques en tension
Prof. dr. Géraldine Thiry
Docent economie ICHEC Brussels Management School
Gastdocent Université Catholique de Louvain
19u05-19u40: Economische ongelijkheid van oudheid tot heden: een pessimistische geschiedenis?
Prof. dr. Wouter Ryckbosch
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
19u40-20u15: De dubbele moraal van ons economisch bedrijf
Prof. dr. em. Jozef Van Bellingen
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
20u15-20u40: L’activité économique vue part un incubateur vert: Greenbizz
Jean-Marc Bryskere
CEO Greenbizz
20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

REGISTRATIE

Klik hier voor registratie via de eventlink op de website van uitgeverij Gompel&Svacina.

Prijs (incl. 21% btw)
Inschrijving voor de volledige lezingenreeks (omvat deelname 5 avonden, versnapering en verslagboek):

300 EUR

200 EUR, enkel voor stagiairs, onderzoeksbursalen of voltijds docenten, ngo’s, magistraten. Gebruik hiervoor kortingscode: reductie100. Opgelet: het recht op reductie wordt gecontroleerd en bij niet-toepasselijkheid wordt uw inschrijving geannuleerd.

Indien 2 personen van eenzelfde organisatie inschrijven, krijgt een derde persoon van die organisatie gratis toegang (geen boek voor deze laatste). Schrijf u in voor 2 personen en stuur een e-mail naar [email protected] vermelding van de naam van de derde gratis persoon.

U hoeft niet de volledige lezingenreeks van 5 avonden te volgen, u kunt zich namelijk ook inschrijven voor een individuele sessie tegen de prijs van 70 EUR (geen verslagboek):

Sessie 1: Interdisciplinaire reflectie (8/11/2018)

Sessie 2: Fundamentele juridische concepten (15/11/2018)

Sessie 3: Mededingingsrecht en intellectuele eigendomsrechten (22/11/2018)

Sessie 4: De vennootschap als vehikel voor de ondernemingsactiviteit (29/11/2018)

Sessie 5: Ondernemingspraktijken en transacties (6/12/2018)

Teneinde een groepsdiscussie mogelijk te maken is het aantal deelnemers beperkt.

Zie ook : VUB

Kalender

Webinars & Opleiding & Events

LexGO Network