Corona-werkloosheid is terug mogelijk voor alle ondernemingen
09/11/2020

Alle ondernemingen die tijdelijke werkloosheid willen invoeren omwille van het coronavirus, kunnen hiervoor terug een beroep doen op het soepel regime van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona.

Gelet op de nieuwe lockdown maatregelen heeft de regering beslist dat alle ondernemingen die getroffen worden door de crisis opnieuw een beroep kunnen doen op de Corona-werkloosheid.

Er zijn aldus geen voorwaarden meer om beroep te kunnen doen op dit regime van tijdelijke werkloosheid. Zo moet de werkgever niet meer aantonen dat er 20 procent werkloosheid was in het tweede kwartaal 2020 of dat hij behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Ter herinnering, dit regime van werkloosheid is identiek voor arbeiders en bedienen. Alle formaliteiten verbonden aan de Corona-werkloosheid blijven ongewijzigd (informatie aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, individuele kennisgeving aan de werknemers en mededeling van een ASR scenario 5 op het einde van de maand).

Ook ondernemingen die inmiddels een beroep deden op economische werkloosheid kunnen thans opnieuw overschakelen naar Corona-werkloosheid.

Dit soepele regime van werkloosheid wordt in principe voor alle werkgevers aanvaard tot 31 maart 2021.
 

Actiepunt
 
Indien uw onderneming een beroep wenst te doen op de tijdelijke werkloosheid Corona, vergeet dan niet om de formaliteiten correct na te leven: informatie aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, individuele kennisgeving aan de werknemers en het verrichten van een ASR scenario 5 op het einde van de maand.

Zie ook : Claeys & Engels

LexGO Network