LMBD krijgt versterking
23/04/2020

LMBD deelt u met veel genoegen mee dat Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, en zijn team het kantoor vanaf 2 maart 2020 hebben vervoegd.

Bruno heeft een rijke ervaring als advocaat en is voormalig stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie. Hij doceert ook gerechtelijk privaatrecht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en is de auteur van talrijke wetenschappelijke publicaties op het gebied van het gerechtelijk privaatrecht.

Samen met Bruno vervoegen ook Beatrice Verlooy, Ingeborg De Herdt en Catherine Idomon het kantoor. 

Bruno is advocaat bij het Hof van Cassatie sedert 2000 en leidt de praktijkgroep “Cassatie”. Hij is gespecialiseerd in het verstrekken van adviezen over de slaagkansen van cassatieberoepen in civiele zaken in de ruime betekenis, strafzaken, tuchtzaken, sociale zaken en fiscale zaken, en in het opstellen en indienen van verzoekschriften tot cassatie, memories van antwoord en memories tot staving van cassatieberoepen in strafzaken. 

Beatrice werkt samen met Bruno Maes in cassatiezaken. Ingeborg is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en in cassatieprocedures. Als medewerkster van Bruno Maes behandelt Catherine cassatiedossiers in burgerlijke en strafzaken.
 

Supreme Court lawyer Bruno Maes and his team join LMBD in Brussels - find all legal news on www.lexgo.be
Van links naar rechts: Bruno Maes, Beatrice Verlooy, Ingeborg De Herdt, Catherine Idomon

Zie ook : LMBD

LexGO Network