Overzicht corona-maatregelen rond dienstverlening justitie (Vlaanderen)
16/03/2020

De OVB stelde voor u een overzicht samen van alle maatregelen rond de dienstverlening van justitie in Vlaanderen. Dat overzichtsdocument werd opgesteld op basis van de informatie van de diverse overheidsdiensten, magistraten en rechtbankvertegenwoordigers, stafhouders en bereidwillige confraters.

Het is een stand van zaken op datum van de gekende informatie op maandag 16 maart 2020 om 19u00.

Nog niet alle informatie is gekend, er worden nog aanpassingen aangekondigd en sommige maatregelen zijn slechts weinig gedetailleerd. De OVB blijft daarom aandringen op uniforme en duidelijke richtlijnen.

Het overzichtsdocument zal continu geüpdatet worden. Raadpleeg daarom deze pagina voor de laatste gekende stand van zaken.

U kan het overzichtsdocument hier downloaden

Zie ook : Orde van Vlaamse Balies

LexGO Network