Advocatuur grootste slokop schaarse juristen
22/11/2019

Advocatuur grootste slokop schaarse juristen: ruim helft* juristen begint carrière in advocatenkantoor.

Weinig arbeidsmobiliteit bij juristen, doch recent stijging merkbaar.

Recent onderzoek door YouConnect en Vlerick Business School ontkracht de stelling dat masters in de rechten toegang hebben tot de meest diverse beroepen dankzij het brede curriculum. In realiteit kiezen jonge juristen massaal voor de advocatuur, gevolgd door andere juridische beroepen en slechts in zeer geringe mate voor niet-juridische jobs. Naast de dominante keuze voor een juridische loopbaan, blijven juristen bijzonder trouw aan hun werkgever en zijn ze weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Wie juridisch talent wil aantrekken doet dat best in de eerste tien jaar van hun loopbaan.

Vraag het document "Legal Labor Market Surveyhier op.

* Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van YouConnect werd uitgevoerd samen met de Vlerick Business School o.l.v. prof. Fred Lemke. Voor dit onderzoek werden de Linkedin profielen van een steekproef van 900 juristen die de voorbije 30 jaar een Master Rechten behaalden aan een Belgische universiteit kwantitatief geanalyseerd. Om de vergelijking over 30 jaar mogelijk te maken, werden telkens per anciënniteitsjaar 30 juristen opgenomen in deze steekproef. Daarnaast werden ook nog de profielen van een staal van 46 general counsels van bedrijven in België met een team van minstens 5 juristen geanalyseerd. Deze steekproeven zijn representatief op taal, geslacht en leeftijd. Om de resultaten uit de kwantitatieve analyse te duiden, werden ook 21 gestructureerde interviews afgenomen met o.m. advocaten, bedrijfsjuristen, kaderleden in niet-juridische jobs en studenten.

Zie ook : YouConnect

LexGO Network