Het Instituut voor bedrijfsjuristen verwelkomt nieuwe Directeur-generaal
24/05/2019

Het Instituut voor bedrijfsjuristen is de federale beroepsorganisatie van en voor de bedrijfsjurist. Het IBJ vertegenwoordigt en beschermt de belangen van het beroep in het algemeen en van de bedrijfsjurist in het bijzonder. Het IBJ telt momenteel meer dan 2000 leden. In 2020 viert het IBJ zijn 20-jarig bestaan. 

Door de globalisering en het toenemende belang van maatschappelijke regelgeving is de rol van de bedrijfsjurist in volle beweging. Van een toeleverancier van juridische bijstand en advies evolueert zijn rol naar deze van juridische en strategische partner met ondernemersgeest. 

Meer dan ooit tevoren wil het IBJ als onmisbaar dynamisch netwerk voor zijn leden een klankbord zijn, waar ervaringen worden uitgewisseld en informatie met betrekking tot de nieuwste trends en ontwikkelingen worden gedeeld. Een goede en sterke communicatie is hierbij cruciaal. Niet enkel tussen de leden. Maar ook tussen het IBJ enerzijds en de maatschappij, de academische en politieke wereld en de partners anderzijds.

In die optiek verwelkomt het IBJ Julie Dutordoir als nieuwe Directeur-generaal.

Julie Dutordoir studeerde rechten aan de KU Leuven (2001). Ze bouwde een grondige ervaring uit op het gebied communicatie en strategie in vooraanstaande internationale en nationale advocatenkantoren.

‘Reeds vroeg in mijn carrière had ik het plezier kennis te maken met het IBJ. Ik onderkende het maatschappelijk belang en relevantie van het IBJ en heb dan ook veel respect voor waar de organisatie vandaag staat. Door zijn sterke visie is het IBJ een gewaardeerde speler in de juridische wereld, niet alleen in België, maar ook over onze grenzen heen.

Ik koester de ambitie met mijn jarenlange ervaring binnen de advocatuur en mijn ervaring met bedrijfsjuristen te kunnen bijdragen om de missie van het IBJ met veel daadkracht verder te realiseren: een klantgericht en performant IBJ, waar alle leden centraal staan. Als trotse ambassadeur, wil ik ook bruggen bouwen met andere stakeholders.’

Voorzitter Marc Beyens is opgetogen met de aanstelling van de nieuwe Directeur-generaal om het hoofd te bieden aan de nieuwe grote uitdagingen van het IBJ.          

‘Julie Dutordoir is uitstekend gekwalificeerd voor deze functie. Haar benoeming weerspiegelt de gedrevenheid van het IBJ om te innoveren en de dynamiek waarmee het IBJ de uitdagingen van morgen tegemoet gaat:              

 • De verdere digitalisering. Het gebruik van nieuwe technologieën ontwikkelen die een betere toegang bieden tot juridische databanken en ontwikkeling van artificiële intelligentie op gebied van recht.
   
 • Het garanderen van een goede werking van de verplichte permanente vorming.
   
 • Het dichter naar de leden toegaan door meer in te zetten op regionale en lokale activiteiten.
   
 • De recente uitbreiding tot verschillende categorieën van “Verbonden Leden”: zelfstandige juridische dienstverleners, Compliance Officers (incl. Data Protection Officers) met een Master in de rechten en juristen van publieke instellingen met normerende macht.
   
 • De zichtbaarheid van de bedrijfsjuristen versterken zowel op het niveau van de maatschappij in brede zin als in het bedrijfslevn en met betrekking tot hun ‘interne klanten’ in het bijzonder.
   
 • De identificatie van belangrijke politieke en maatschappelijke debatten waarin de bedrijfsjuristen een rol moeten spelen.

Ikzelf ben, samen met de nieuwe Directeur-generaal, het Bestuur, de Raad en het IBJ-team paraat om de prioritaire doelstellingen van het Instituut invulling te geven.’

Julie Dutordoir treedt in functie op 1 september 2019.


Voor meer informatie

Marc Beyens
Voorzitter van de Raad van het Instituut voor bedrijfsjuristen
Stuiversstraat 8 - 1000 Brussel
+32 2 512 74 33
[email protected]
www.ibj.be

Zie ook : Instituut voor bedrijfsjuristen / Institut des juristes d'entreprise

LexGO Network