Technologische innovatie in de juridische- en fiscale sector: België geen koploper
03/04/2019

Larcier kondigde de resultaten aan van een onderzoek naar de juridische en fiscale innovatie in Europa. Deze studie geeft, voor het eerst, een overzicht van de verschillen in het bewustzijn en de implementatie van innovatie in deze sectoren en toont aan dat Belux geen aanvoerder is in vergelijking met andere Europese landen.


Bewustzijn is groot, implementatie veel lager

Er is vandaag de dag geen enkele onderneming die kan ontsnappen aan digitalisering, ook in de juridische- en fiscale sector niet.

Nieuwe technologieën zoals big data, kunstmatige intelligentie, cloud computing en blockchain, naast de aanhoudende automatisering en toenemende gebruikersvriendelijkheid, wekken veel belangstelling. Ze openen opportuniteiten voor toepassingen in deze sectoren, in de nabije of verdere toekomst.

Er is echter een grote kloof tussen de behoefte aan digitale transformatie en de eigenlijke implementatie en deze moet dringend gedicht worden.


Belux geen koploper

Het onderzoek toont duidelijk aan dat de Belux geen koploper is op het gebied van innovatie. Het bewustzijn is er wel groot, met 8 op 10 kantoren die de noodzaak van innovatie beseffen, maar de implementatie ligt veel lager. 

In slechts 3 op 10 advocatenkantoren en 4 op 10 fiscale kantoren is er iemand met de leiding van het innovatieproces belast. Dit is veel lager dan in andere Europese landen en met name Nederland dat hier als een leider mag worden beschouwd.

Het belangrijkste obstakel zijn de hoge investeringskosten voor de implementatie van nieuwe technologieën, maar er is  ook een gebrek aan gekwalificeerd personeel en een niet te verwaarlozen angst en een weerstand tegen verandering, vooral bij de advocaten.


Kansen en uitdagingen

Innovatie schept een aantal belangrijke kansen voor de juridische en de fiscale sector.

Het zal tot meer klantgerichte en een verscheidenheid aan diensten leiden. Deze zullen beter aangepast zijn aan de behoeften van de klanten en nieuwe technologieën gebruiken.

"De sector zal evolueren naar meer gespecialiseerde bedrijfsmodellen, multidisciplinaire teams en (zowel interne als externe) samenwerking”, licht Peter Bosschem - CEO ELS Belgium (Larcier, Indicator, Intersentia et Bruylant) - toe. “Dit zal zich uiten door de automatisering van eenvoudige traditionele diensten tot premium diensten met toegevoegde waarde”.

Om deze kansen te benutten, moet men echter een aantal grote uitdagingen overwinnen.

De behoeften van de klant moeten correct worden geïdentificeerd, samen met de risico's/gevolgen van de nieuwe technologieën en werkmodellen op juridisch vlak alsook op dat van de privacybescherming.

De sector mag ook de boot van de nieuwe technologieën en hun aanpassing aan de sector niet missen. Hij moet zich bewust zijn van de uitdagingen van hun ontwikkeling, implementatie en gebruik.

“Een andere grote uitdaging is de overwinning van behoudsgezind gedrag in deze traditionele sectoren en de behoefte aan openheid voor nieuwe technologieën en werkmodellen”, vult Paul-Etienne Pimont - Managing Director Larcier Legal – aan. “Men moet samenwerken en multidisciplinair zijn – in plaats van generalistisch en competitief. Daarnaast moet men bovendien de angst voor banenverlies overwinnen en nieuwe beroepsprofielen ontwikkelen: advocaten met digitale/IT-vaardigheden, paralegale medewerkers voor de standaard procedures kortom een meer commercieel en marketinggericht denken”, besluit hij.
                             

De volledige studie kan u hier downloaden.


Bijlagen

          1. Innovatiebewustzijn

Het bewustzijn is in de Belux lager dan in Nederland maar komt op gelijke hoogte met Spanje en Frankrijk. Dit heeft waarschijnlijk ook met de omvang van de kantoren te maken. In Nederland zijn ze gemiddeld veel groter dan in de andere landen.
          2. Aantal personen die zich specifiek met innovatie bezighouden

In meer dan 40% van de kantoren in de juridische sector en de fiscale sector houdt niemand zich specifiek met innovatie bezig. In ongeveer de helft van de kantoren zijn 1 tot 5 mensen betrokken bij innovatie.

Zoals gezegd heeft dit waarschijnlijk ook met de omvang van de kantoren te maken. In de Belux zijn ze veel kleiner dan in Nederland.

Toch is het opmerkelijk dat de betrokkenheid bij de fiscale kantoren zoveel hoger is, aanzien fiscale kantoren gemiddeld kleiner zijn dan advocatenkantoren. De druk om te innoveren is in het domein van de fiscaliteit blijkbaar sterker dan in dat van de rechten.

LexGO Network