Een huwelijkscontract? Ideaal middel om uw erfenis te regelen
14/02/2019

De meeste huwelijkscontracten worden niet gesloten tussen wie op trouwen staat, maar door oudere echtparen die al jaren samen zijn. ‘Een huwelijkscontract is een goede manier om de gevolgen bij het overlijden van één van de echtgenoten te regelen’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Naast de romantiek, vergt een huwelijk praktische afspraken over de financiële gevolgen ervan. Kiezen de aanstaande echtgenoten ervoor om, vanaf de trouwdag, een gemeenschappelijk vermogen op te bouwen? Of houden ze hun inkomsten liever gescheiden?

Veel bruidsparen vinden het nuttig om daarover afspraken te maken en “een huwelijkscontract” te sluiten.

In 2018 werden er 13.165 huwelijkscontracten gesloten tussen personen die kort nadien in het huwelijksbootje stapten, zo blijkt uit cijfers die de Federatie van het Notariaat (Fednot) bijhoudt en voor het eerst bekendmaakt. Ruim twee derde kiest voor een stelsel van scheiding van goederen.

Als men het aantal huwelijkscontracten vergelijkt met het aantal huwelijken (44.319 in 2017 volgens Statbel), betekent dit dat ruim één op de vier echtparen besluit om zo’n contract te laten opmaken door een notaris.

Traditioneel worden de meeste huwelijkscontracten gesloten tijdens de maanden april, mei en juni. Wat logisch is omdat de meeste koppels in de zomer trouwen.

Ook tijdens het huwelijk

Toch werden er vorig jaar in het totaal 33.898 huwelijkscontracten gesloten! Het gaat niet alleen om de 13.165 afspraken tussen aanstaande echtgenoten, maar vooral om afspraken tussen echtgenoten die al jaren samenzijn en die de gevolgen bij het overlijden van één van de partners anders willen regelen dan in de wet of in een eerder contract is voorzien.

Zo werden er vorig jaar maar liefst 20.733 huwelijkscontracten tijdens het huwelijk opgemaakt, ruim 61 procent van het totaal.

Vaak denken mensen dat ze alleen voor het huwelijk een huwelijkscontract kunnen opmaken. Dat kan ook tijdens het huwelijk. Het is ook mogelijk om tijdens het huwelijk eerdere huwelijkscontracten te wijzigen’, verduidelijkt van Opstal.

Zestigplussers

Het zijn vooral de zestigplussers die gebruik maken van die laatste mogelijkheid. Van alle wijzigende huwelijkscontracten, werd meer dan de helft gesloten door wie ouder is dan zestig.

Zestigplussers bereiken de leeftijd waarop ze meer bij een mogelijk overlijden van de partner stilstaan. Ze hebben dan ook een duidelijk beeld van hun familiale situatie, het aantal kinderen enzovoort’, verklaart van Opstal. ‘Daarbij komt dat veel oudere echtparen meer aan hun partner willen nalaten dan wat standaard in de wet is voorzien.

Weinig samenlevingscontracten

Doorgaans worden er bitter weinig samenlevingscontracten gesloten. Dat was vorig jaar niet anders met amper 294 over het hele jaar.

Deze contracten betreffen afspraken tussen personen die wettelijk samenwonen. Ze sluiten een contract waarin ze onderling een regeling treffen die verder reikt dan wat in de wet voor wettelijke samenwoners is voorzien. ‘In een samenlevingscontract kunnen partners bijvoorbeeld een overgangsregeling uitwerken over de gezinswoning als het tot een breuk komt’, illustreert van Opstal.

Opvallend weinig wettelijke samenwoners sluiten een samenlevingscontract. Het gaat om minder dan 1 procent (in 2017 waren er 39.038 geregistreerde verklaringen van wettelijke samenwoning).

Ook wie feitelijk samenwoont, kan er alle belang bij hebben om een samenlevingscontract op te maken. De notaris weet immers welke bescherming de wet al dan niet aan samenwonenden biedt en welke aspecten best onderling nog worden geregeld.

Dat er zo weinig samenlevingscontracten zijn, is een gevolg van het feit dat samenlevers elkaar al beschermen als ze samen een woning aankopen. De notaris geeft dan het advies om in de akte een clausule op te nemen waarbij de partners elkaar beschermen mocht één van hen overlijden. De extra kost van een samenlevingscontract wordt dan overbodig’, besluit van Opstal.

 

Zie ook : FEDNOT

LexGO Network