Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse (Bellaw) verwelkomen nieuwe vennoot
15/10/2018

Inge Derde is met ingang van 15 oktober 2018 als vennoot toegetreden tot de in Gent, Brussel en Luik gevestigde advocatenassociatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse (Bellaw). Zij was voordien counsel bij Laga.

Inge Derde is lid van de balies te Gent en te Brussel. Zij maakte deel uit van de raad van Nederlandse Orde van Advocaten van de balie te Brussel (2011-2013) en is lid van de Tuchtraad van beroep voor advocaten.

Zij verleent advies en n arbeids- en socialezekerheidszaken, met inbegrip van internationale tewerkstelling. Zij vertegenwoordigt haar cliënten, vaak lokale overheden, voor rechtbanken en administratieve rechtscolleges met bijzondere aandacht voor tuchtzaken.

Zie ook : BELLAW - Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

LexGO Network