Rechtsvergelijkende publicatie « Droit de la famille » van ELS bekroond met de Prix du livre de la pratique juridique
09/10/2018

Voor het tweede jaar op rij wint het uitgeversmerk Bruylant, dat behoort tot de ELS Groep, de Franse prestigieuze Prix du livre de la pratique juridique met het werk « Droit de la famille. Droits français, européen, international et comparé » geschreven door Marie Cresp en Marion Ho-Dac.

« Droit de la famille » is het eerste praktijkboek over het personen- en familierecht dat de relatie tussen nationale en internationale wetgeving alsook hun belangrijkste bronnen bestudeert.

Door de Franse wetgeving, de wetgeving van de Europese Unie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het internationale recht samen onder de loep te nemen beantwoordt het werk een reeks vragen, telkens toegelicht aan de hand van een gerechtelijke beslissing ten gronde of van (burgerlijke, administratieve, grondwettelijke en Europese) hogere jurisdicties. Met hun werk richten Marie Cresp en Marion Ho-Dac zich tot beroepsbeoefenaars in de juridische en sociale sector (advocaten, magistraten, notarissen, juridische adviseurs ter bescherming van meerderjarigen, opvoeders, maatschappelijke werkers, ad-hoc-bestuurders...) en rechtenstudenten.

Het werk « Droit civil et droit administratif » van de professoren Christophe Jamin en Fabrice Melleray, gepubliceerd door uitgeverij Dalloz, dat eveneens behoort tot de ELS Groep, werd bekroond met de Prix du livre juridique.

Deze dubbele erkenning toont aan dat de verschillende uitgeversmerken van de ELS Groep elkaar perfect aanvullen.

De prijzen werden uitgereikt tijdens het 10e Salon du livre juridique, dat plaatsvond op zaterdag 6 oktober 2018 in Parijs, door de Franse minister van Justitie Nicole Belloubet en Laurent Fabius, voorzitter van de Franse Grondwettelijke Raad.

Uitreiking van de Prix du livre de la pratique juridique 2018 door Nicole Belloubet en Laurent Fabius aan de schrijvers van « Droit de la famille », Marie Cresp en Marion Ho-Dac, gepubliceerd door het uitgeversmerk Bruylant.

Zie ook : Editions Lefebvre Sarrut (ELS)

LexGO Network