ICC: al decennia leidend in verschillende compliance-gebieden wereldwijd
09/09/2018

Bedrijfsethiek en compliance management maken al deel uit van het DNA van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) sinds de oprichting ervan een eeuw geleden. De oprichters van ICC , bijgenaamd “The Merchants of Piece”, handelden vanuit de overtuiging dat de private sector het best gekwalificeerd is om wereldwijd normen voor handel vast te stellen.

Eerlijke en rechtvaardige behandeling van internationale handelsgeschillen werd bijvoorbeeld verbeterd door de oprichting van het ICC Internationale Hof van Arbitrage in 1923, een instelling die vandaag nog steeds de grootste en meest gewaardeerde instelling op dit gebied is. De standaardisatie van de internationale praktijk van documentaire kredieten werd door ICC sinds 1933 uitgevoerd met de UCP-regels - die nog steeds gezaghebbend zijn voor banken en bedrijven met betrekking tot handelsfinanciering. En in 1936 werden de Incoterms® regels gecreëerd, een absolute metgezel van grensoverschrijdende goederenhandel.

Meer recent waren de ICC Anti-corruptieregels de eerste in hun soort in 1977 die werden gepubliceerd door een bedrijfsorganisatie. Sindsdien heeft ICC een voortrekkersrol gespeeld bij het ontwikkelen van codes en richtlijnen voor ethiek, anticorruptie en verantwoordelijkheid van bedrijven, met de nadruk op opleiding en zelfregulering van de private sector. Dit omvat het recente ICC Business Integrity Compendium (gratis download).

ICC bedient haar lid bedrijven ook op veel andere gebieden van compliance. Zoals in mededingingswetgeving, handels compliance, gegevensbescherming of ethische marketing en reclame. Het is daarom niet verrassend dat ICC Belgium een ​​partner is van de Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel (Belgische Kamers) en Transparency International Belgium om een ​​register van compliance professionals en een compacte trainingscyclus (5 middagen tussen oktober 2018 en februari 2019) te lanceren.

Het is ook niet verrassend dat ICC de wereldwijde, multisectoriële handelsorganisatie bij uitstek is voor discussies over de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG) en de enige bedrijfsorganisatie die de status van Waarnemer bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd toegekend. De huidige wereldwijde president van ICC is Paul Polman, de CEO van Unilever; terwijl de president van ICC België Vincent Reuter is, de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van Credendo, het Belgische exportkredietagentschap.

Zie ook : ICC Belgique ASBL

LexGO Network