Oproep kandidaten CCBE
06/06/2018

Op de bijzondere algemene vergadering van 27 juni 2018 van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) zal de algemene vergadering één lid voor de Belgische CCBE-delegatie aanwijzen.

Wat is de CCBE?

De Council of Bars and Law Societies in Europe (CCBE) is de organisatie die op Europees niveau de ruim 1 miljoen advocaten van de 28 EU-lidstaten vertegenwoordigt. De CCBE staat in voor de verdediging van de belangen van de advocatuur en de rechtzoekende ten aanzien van de verschillende Europese instellingen en organen. Zij is de gesprekspartner van de Europese instellingen. Zeer actuele thema's zijn onder meer de toekomst van het beroep, de toegang tot het recht en de rechtsbijstandsverzekering, de deontologie, inz. het beroepsgeheim in het kader van de witwaspreventie en fiscale aangelegenheden, het strafrecht, het vrije verkeer van advocaten, mededingingsrecht, mensenrechten en migratie, IT-recht en permanente vorming.

 
Belgische delegatie
 
De Belgische delegatie van vier leden wordt gevormd door OVB en AVOCATS.BE. Dhr. Philippe GERARD, jurist studiedienst, is de permanente vertegenwoordiger voor de OVB bij de CCBE. De OVB duidt experten aan om te zetelen in de talrijke CCBE-commissies.
 
Op 27 juni 2018 wijst de algemene vergadering één van de twee OVB-leden van de delegatie aan.
 
Kandidaat?
 
Gemotiveerde kandidaturen met cv mogen per e-mail worden ingediend bij de algemeen secretaris Dirk Chabot uiterlijk op 22 juni 2018 om 12u00 via [email protected]
 
Bij de documenten vindt u het besluit inzake de Vlaamse delegatie bij de CCBE.

Zie ook : Orde van Vlaamse Balies

LexGO Network