compliancepro.be : een Belgisch antwoord op een wereldwijde trend
03/05/2018

Nieuw contactpunt voor compliance professionals in België, die nog een vrij nieuw beroep uitoefenen in sommige sectoren.

In België zijn tegenwoordig een groeiend aantal bedrijfsleiders en werknemers verantwoordelijk om toe te zien op de naleving van de conformiteit van het bedrijf of haar “compliance”. Dit beroep, waarvan het kader soms nog onduidelijk is, zorgt ervoor dat de wetten worden toegepast overal waar het bedrijf actief is, maar omvat ook het beheer van bedrijfsspecifieke normen, bijvoorbeeld ethische en sociale normen zoals de strijd tegen corruptie, concurrentie, beheer van persoonlijke gegevens, exportcontroles, verificatie van derden,….

Afgezien van de juridische strafbare fraude, zijn er ook reputatierisico’s aan verbonden op veel gebieden, variërend van zakelijke praktijken tot gegevensbeheer of mensenrechten, die de relatie tussen het bedrijf, haar klanten en investeerders permanent kunnen schaden. Het is dus een steeds belangrijkere zorg op de agenda van managementvergaderingen en raden van bestuur van het bedrijf - mede door de invloed van de Angelsaksische bedrijfscultuur, of bij bepaalde Germaanse buren.

Buiten bepaalde gereguleerde sectoren zoals het bankwezen, zijn de compliance-activiteiten vaak nog niet gedefinieerd of gestructureerd in België. Dus wanneer een compliance functie bestaat, wordt deze vaak gezien als het hebben van de volledige verantwoordelijkheid van de juridische afdeling, met soms een tekort aan middelen... Of zijn sommige elementen van compliance verspreid over verschillende teams maar is er geen coördinatie. Of is de compliance-organisatie slechts een kopie van een programma van een moederbedrijf in het buitenland, zonder de noodzakelijke aanpassing aan de lokale cultuur van werknemers en andere belanghebbenden.

Blijkt dat buiten de gereguleerde sectoren waar men meer ervaring heeft met compliance, het bovendien erg moeilijk is voor bedrijven om profielen in te huren die voldoen aan hun verwachtingen op het gebied van kennis en beheer van compliance. Omdat de druk om compliance te organiseren toeneemt, huren sommigen zelfs professionals uit het buitenland in. Het gaat om het voorkomen van risico's en om zich voor te bereiden op een crisis.

Het is om kennis van compliance beroepen, training en uitwisseling tussen de professionals te bevorderen dat de Internationale Kamer van Koophandel in België (ICC België, actief sinds 1920) met de steun van de Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel (Belgische Kamers) het initiatief “compliancepro.be” heeft opgezet.

Het is een gratis platform voor compliance-professionals met ten minste vijf jaar ervaring om hen in staat te stellen samen te komen om hun stemmen te verenigen, initiatieven te coördineren en open trainingen te organiseren voor iedereen. Het eerste compacte programma van 5 namiddagen in 5 maanden zal van start gaan op  11 oktober en zal worden gegeven door 12 Belgische experts uit verschillende vakgebieden voor een inleiding of update tot 360 °.

Zie ook : compliancepro.be

LexGO Network