Studievoormiddag over de jeugdadvocaat in België
04/04/2018

Let op : verplichte registratie en beperkt aantal plaatsen ! 

Defence for Children International (DCI-België) organiseert op 26 april een studievoormiddag (van 9 u tot 13.30 u) over de jeugdadvocaat in België. Deze zal plaatsvinden in het Senaat : Leuvensestraat 21, 1000 Brussel (Congrezsaal, Huis der Volksvertegenwoordigers).

DOELSTELLINGEN :

  • Voorstelling van de stand van zaken betreffende de rol van de jeugdadvocaat in het kader van de jeugdbeschermingsprocedures in België, in het licht van het Europees recht ;

  • Presentatie van de trainingsmogelijkheden voor de jeugdadvocaat (met name de « Praktische gids voor advocaten : hoe jongeren in conflict met de wet verdedigen ? » als onderdeel van het Europees project My Lawyer, My Rights, door DCI-Belgïe gecoördineerd) ;

  • Gedachtewisseling rond de praktijk van jeugdadvocaten en de voor hen beschikbare trainingsmogelijkheden.

PUBLIEK :
Advocaten, magistraten, criminologen, vertegenwoordigers van wetgevende en overheidsinstanties, personeel van jeugdvoorzieningen, belanghebbende uit het maatschappelijk middenveld, academici,…

U kan het volledige programma hier downloaden (PDF).

Online registratie is mogelijk via het online formulier.

 

Simultane vertalingin het Frans en het Nederlands.

INSCHRIJVINGSGELD : 
50€ / deelnemer. Dit bedrag omvat de organisatie en ondersteuningskosten, documentatie (inclusief Praktische gids), koffiepauzes.

Mogen wij u vriendelijk verzoeken het inschrijvingsgeld (€ 50 / deelnemer) op de bankrekening van DCI-Belgïe te storten : BE98 0682 5206 1193 met vermelding van "Naam Voornaam + MLMR".

ANNULATIE OF AFWEZIGHEID : 
1) Elke betaling geregistreerd vóór 20 maart = volledige terugbetaling ; 
2) Na 20 maart : geen terugbetaling maar de mogelijkheid om een andere naam op te geven.

Voor bijkomende vragen of informatie kan u contact opnemen met DCI-België : 
per telefoon 02/203.79.08 of via e-mail : aurelie.carre@defensedesenfants.be.

Zie ook : Defence for Children – Belgium

LexGO Network