Marc Baetens-Spetschinsky vervoegt Simont Braun
21/03/2018

Graag kondigen wij aan dat Meester Marc Baetens-Spetschinsky ons kantoor vervoegt.

Marc komt ons cassatiedepartement versterken. Hij heeft reeds meer dan 13 jaar ervaring in cassatie en is houder van het getuigschrift van de cassatieopleiding georganiseerd door de Balie van Cassatie.

Daarnaast zal Marc zijn praktijk in zaken ten gronde verder ontwikkelen in zijn voorkeurmateries, met name het transportrecht, het administratief recht en het verzekeringsrecht. Binnen die materies heeft Marc een bijzondere interesse voor het luchtvaartrecht, al dan niet in combinatie met het milieurecht. In dat verband behandelde hij onder meer zaken van geluidshinder in de omgeving van de luchthaven.

Door zijn academische activiteiten in het gerechtelijk recht, kunt u ook bij hem terecht voor vragen in die materie.

 

Zie ook : Simont Braun ( Mr. Marc Baetens-Spetschinsky )

Mr. Marc Baetens-Spetschinsky Mr. Marc Baetens-Spetschinsky

LexGO Network