Scheiding der machten en de rol van de advocaat: ontmoeting van de voorzitters van OVB en Avocats.be met premier Michel
20/02/2018

Stafhouder Jean-Pierre Buyle, de voorzitter van Avocats.be die alle Frans- en Duitstalige advocaten groepeert en stafhouder Edward Janssens, de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies die alle Vlaamse advocaten groepeert, hebben vandaag op hun verzoek premier Charles Michel ontmoet.

Zowel de eerste minister als de vertegenwoordigers van de Ordes benadrukten het belang van de scheiding der machten als fundamenteel beginsel van de rechtsstaat.

De onafhankelijkheid van de drie staatsmachten is essentieel voor de goede werking van een democratie. Het evenwicht tussen die drie machten maakt ook dat er geen enkele tussenkomst of beïnvloeding mag zijn van de uitvoerende macht in de rechterlijke macht.

De eerste minister heeft daarbij ook de essentiële rol van de advocaat onderstreept in de verdediging en bijstand van de rechtzoekende. Iedere persoon heeft het recht om de bijstand van een advocaat te vragen, wat ook de feiten zijn die hem worden ten laste gelegd. Het behoort tot de kerntaak van de advocaat om die verdediging in alle vrijheid en onafhankelijkheid te garanderen.

 

Zie ook : Orde van Vlaamse Balies

LexGO Network