De markt van KMO’s en zelfstandigen aantrekkelijk maken voor advocaten, juristen en legal interims? Met GOlegal wordt het eindelijk mogelijk!
28/11/2016

Dankzij haar unieke positionering gericht op digitale innovatie, laat GOlegal juridische dienstverleners toe om effectiever KMO’s en zelfstandigen te dienen. GOlegal is een startup die haar activiteiten begon in juni 2015 en die meer en meer klanten aantrekt. Donatien Cassiers en Gatien du Parc, GOlegal directors, leggen ons in dit interview hun doelstellingen en ambities uit. 


Waarom werd GOlegal opgericht?

[DON] Omdat de markt voor juridische diensten aan KMO’s niet goed functioneert.

Enerzijds, blijkt dat zelfstandigen en KMO’s grotendeels beroofd zijn van juridische diensten afgestemd op hun behoeften. Een weinig transparante markt, een facturering op basis van een uurtarief(en dus variabel) en hoge erelonen worden vaak als hoofdredenen aangeklaagd.

Anderzijds blijken deze klanten relatief moeilijk te benaderen en te dienen, voornamelijk ten gevolge van hun gebrek aan juridische cultuur.

[GATIEN] Onze ambitie strekt ertoe deze twee doelgroepen bijeen te brengen door de juridische diensten toegankelijker te maken voor de klanten en efficiënter voor de dienstenverleners.

 

Welke moeilijkheden ondervinden de juridische dienstverleners om de KMO’s en de zelfstandigen te dienen?

[GATIEN] Er zijn meerdere hindernissen. Laten we twee ervan grondiger bekijken:

Vooreerst leveren de marketinginspanningen die nodig zijn om dit doelgroep te bereiken, omwille van de geringe vraag vanwege de klanten en omwille van hun budget, vaak te weinig resultaten op.

Vervolgens beschikken deze structuren vaak over een beperkte juridische kennis waardoor een nauwere begeleiding vereist is. Dit leidt ook tot bijkomende moeilijkheden voor wat betreft het opmaken van dossiers en zorgt onvermijdelijk voor hogere behandelingskosten.

 

Hoe bieden jullie een oplossing aan deze problematiek?

[DON] Over het algemeen, door middel van een efficiënte verdeling van de taken: GOlegal stelt de juridische dienstverleners voor om hun werk en hun tijd voornamelijk te richten op het juridisch advies - de kern van hun beroep - en GOlegal zorgt voor de rest!

Concreet betekent dit dat, elke advocaat, jurist of legal interim, na goedkeuring van zijn - snelle en vertrouwelijke – inschrijving op onze platform, dossiers wordt aangeboden in zijn/haar eigen specialisatie(s) zonder enige kosten. Dossiers worden pas toegewezen aan dienstverleners nadat wij deze nauwkeurig hebben opgesteld en gecontroleerd.

Wij zorgen ook voor de facturering, de aanmaningen en de andere administratieve interacties met de klant

 

Wat vinden jullie klanten van jullie diensten?

[GATIEN] Onze klanten lijken zeer tevreden, ongeacht hun grootte, hun sector en de soort diensten die ze bestellen! We werken zowel voor eenmanszaken als voor internationale KMO’s. Sommige klanten raadplegen ons op éénmalige aanvraag (“GO!” aanbieding), terwijl anderen het op een regelmatige basis doen (“Premium” aanbieding).

[DON] Onze rol als structurerende en toegankelijke tussenpersoon is een toegevoegde waarde zowel voor de klanten als voor de dienstverleners.

 

Hoe onderscheidt GOlegal zich van andere pogingen tot innovatie die zich op de markt ontwikkelen?

[GATIEN] In tegenstelling tot een globale trend die er in bestaat om de rol van juridische dienstverleners over te nemen, kiest GOlegal voor het behouden, het versterken en het valoriseren van hun rol; in het bijzonder door ze efficiënter te maken.

[DON] In dit perspectief, besteden we bijzonder veel aandacht aan de naleving van de toepasselijke regels, zoals, bijvoorbeeld, de deontologische code voor advocaten. De preventie van belangenconflicten vormt hier een belangrijke voorbeeld van.

[GATIEN] Daarnaast werken we met innovatieve digitale hulpmiddelen ("legal tech” type) die op de markt beschikbaar zijn of in eigen huis ontwikkeld werden. Wij stellen ze ter beschikking van onze juridische dienstverleners om hun werktijd te verminderen en om de waarde van afgewerkte producten te verhogen.

 

Zijn er verplichtingen voor advocaten, juristen en legal interim in verband met hun registratie bij GOlegal?

[DON] Met uitzondering van de naleving van onze algemene voorwaarden, geen enkele. Belangrijk om te melden is dat een dienstverlener altijd vrij is om een dossier, die hem wordt voorgesteld, op te nemen of niet, onder meer in functie van zijn/haar beschikbaarheden.

[GATIEN] Samen met juridische dienstverleners streven wij ernaar om gematigde en vaste prijzen aan te bieden die aantrekkelijk zijn voor KMO's en zelfstandigen. Wij helpen dienstverleners om dit te bereiken, zonder enige druk te zetten op hun erelonen. De bedoeling is om toegankelijke prijzen te combineren met de rentabiliteit van de dienstverleners.

[DON] De advocaten die al bij ons werkzaam zijn, treffen in onze aanpak een meer heldere en minder stressvolle manier van werken. Sommigen zijn zelfs GOlegal partners geworden.

 

Het is dus mogelijk om een partner te worden?

[GATIEN] Wij zijn altijd bereid om nieuwe producten en diensten aan vaste en vooraf overeengekomen prijzen te ontwikkelen in samenwerking met dienstverleners die dan partners worden.

[DON] Een advocaat die, bijvoorbeeld, gespecialiseerd is in handelsrecht en die over bepaalde templates beschikt kan contact opnemen met ons om na te gaan of we deze kunnen automatiseren en aanbieden op onze website aan vaste prijzen. Dezelfde aanpak geldt voor diensten met standaard benaderingen (bv. ingebrekestelling door advocaat). De mogelijkheden om samen te innoveren zijn eindeloos!

 

Tot slot, wat zijn de belangrijkste voordelen voor advocaten, juristen en juridische interims die voor GOlegal zouden kiezen?

[DON] Ik zou er zeker drie opsommen: een nieuwe bron van inkomsten, kant-en-klare dossiers voor meer efficiëntie en, ten slotte, een volkomen flexibiliteit in de keuze van hun dossiers, van hun werkplaats en werkuren.

 

Hoe kunnen geïnteresseerde dienstverleners meer informatie krijgen?

[GATIEN] Onze nieuwe website is “live” (https://golegal.be) waarop veel informatie beschikbaar is, onder andere in het gedeelte "FAQ". Momenteel is het enkel beschikbaar in het Frans maar we stellen alles in het werk om zo vlug mogelijk een Nederlandstalige en een Engelstalige versie klaar te hebben.

[DON] Wij zijn ook beschikbaar per telefoon (+32 2 880 82 69) om specifieke vragen te beantwoorden, om een afspraak te maken of om een eventuele partnership te bespreken. Uiteraard zijn wij ook te vinden op sociale netwerken!
 

LexGO Network