Sirius Legal versterkt zich met twee ervaren advocaten
04/01/2016

Bij de start van 2016 verwelkomt Sirius Legal twee ervaren advocaten in het team. Dit past in de strategie van het kantoor, nl. de uitbouw van de full service dienstverlening aan de cliënten uit creatieve en vernieuwende sectoren in binnen- en buitenland. Sirius Legal biedt nu gespecialiseerd advies in IT/IP, mediarecht, reclamerecht, maar evengoed in fiscaal en vennootschapsrecht, algemeen (internationaal) handelsrecht en incasso.

Advocaat Marinus Vromans vervoegt Sirius LegalMarinus Vromans adviseert zowel binnenlandse als buitenlandse ondernemingen over hun commerciële activiteiten in België. Ook vertegenwoordigt hij zijn cliënten in procedures zowel voor de Belgische rechtbanken als in nationale en internationale arbitrageprocedures. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht, Belgisch ondernemingsrecht aan de Universiteit van Antwerpen en Europees recht aan het Europa College te Brugge. Aangezien Marinus gedurende lange tijd ook advocaat in Amsterdam was, is hij ook vertrouwd met het Nederlandse recht en heeft hij een bijzondere kennis op het gebied van grensoverschrijdende activiteiten, met name die tussen Nederland en België.

 

Advocaat Joep van der Fraenen vervoegt Sirius LegalJoep Van der Fraenen studeerde af aan de KU Leuven waarna hij in 2001 zijn stage aanvatte in een Leuvens advocatenkantoor. In 2005 maakte hij de overstap naar GD&A-advocaten in Mechelen tot hij begin 2016 Sirius Legal vervoegde. Zijn ervaring strekt zich uit tot het behandelen van geschillen in de meest diverse aspecten van het burgerlijk recht en het handelsrecht. 

Zie ook : Sirius Legal

LexGO Network