Nancy Maes vervoegt advocatenkantoor DBB
12/09/2011

DBB heeft het genoegen te melden dat Nancy Maes haar team zal vervoegen voor de uitbouw van de departementen ‘Farmaceutisch recht' en ‘Disciplinair recht'.

Nancy startte haar professionele carrière aan de balie, en specialiseerde zich als advocaat in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Vervolgens werkte zij gedurende vier jaar als jurist bij de Orde der Apothekers waar zij specifieke kennis opdeed van de farmaceutische sector, meerbepaald inzake disciplinaire procedures, uitwerking van reglementering en wetgeving en institutionele werking van beroepsordes. Pierre Demolin, vennoot en medeoprichter van DBB, stelt : "Deze ervaring levert een belangrijke meerwaarde op voor de ontwikkeling van beide nieuwe departementen."

Nancy herneemt haar activiteiten als advocaat bij DBB, waar haar professionele kennis en ervaring een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening mogelijk maken aan beoefenaars van een vrij beroep.

In zijn commentaar bij de lancering van het departement ‘Farmaceutisch recht' geeft Benoit Simpelaere, vennoot verantwoordelijk voor het departement ‘Fusies & Overnames', aan : "De nauwe samenwerking met de departementen ‘M&A' en ‘Distributierecht' maken het DBB mogelijk een totale service te verlenen aan de farmaceutische sector".

Zie ook : DBB Law

LexGO Network