14/06/16

Advocaten vechten detachering aan!

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies heeft in haar vergadering van 27 januari 2016 een reglement goedgekeurd over de werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering. Het reglement werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 04 februari 2016.

Twee onderscheiden verzoekschriften tot nietigverklaring werden door advocaten ingediend bij het Hof van Cassatie. De Orde van Vlaamse Balies zal tussenkomen in de procedure voor het Hof van Cassatie.

Het aangevochten reglement wordt niet geschorst door de verzoeken tot nietigverklaring indien deze worden ingediend door advocaten.

Voor het eerst kan u rechtstreeks een proces voor het Hof van Cassatie op de voet volgen vanaf indiening van het verzoekschrift tot het arrest.

In bijlage vindt u het eerste verzoekschrift tot nietigverklaring van het reglement tot invoeging van afdeling III.1.9. in verband met de werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering in de Codex deontologie voor advocaten, ingediend op 02 mei 2016.

Verzoekschrift tot nietigverklaring

Dit bericht verscheen eerst op www.Jubel.be

dotted_texture