Legal Interim Management : 20 tips in 20 weken - Tip nr. 13: Dialogeer met de tussenpersoon
08/02/2017

Als voormalig legal interim manager en verantwoordelijke voor LEGALIA heb ik, op basis van mijn specialisme en mijn ervaringen in het legal interim management, 20 adviezen geformuleerd die volgens mij de basis zijn voor het goede verloop van een legal interim management-opdracht.

Het advies nr. 13 luidt: " Dialogeer met de tussenpersoon ".

Ik lees of hoor graag uw opmerkingen betreffend dit onderwerp...

Tip nr. 13: Dialogeer met de tussenpersoon

De opdrachten van legal interim management volgen elkaar op, maar zijn niet gelijk. Elke bedrijfscultuur is anders, de materies variëren, uw collega's veranderen, de intensiteit is sterker of zwakker, enz.

Kortom, alle dagen zijn anders.

In een dergelijke context kan het zijn dat u verschillende opdrachten hebt uitgevoerd die perfect verliepen en het is zeer waarschijnlijk dat u, om een of andere reden, op een of ander moment een probleem ondervindt tijdens de uitvoering van een project.

Dit probleem kan verschillende vormen aannemen.

Dit kan een organisatorische moeilijkheid, een communicatiezorg, een te hoge of te zwakke werkdruk, een relationeel probleem met een collega zijn... Dit is gelukkig niet gebruikelijk, maar het gebeurt soms.

In dit geval moet de consultant, die u hebt voorgesteld voor deze opdracht, zeker opgeroepen worden om hem van het probleem op de hoogte te brengen.

Deze consultant is inderdaad opgeleid in legal interim management. Hij weet wat er gebeurt tijdens een opdracht en is zelf dagelijks in contact met andere legal interim managers. Daarom heeft hij een zeer duidelijke kijk op dit beroep en op de uitdagingen die het inhoudt.

Bovendien kent de door u voorgestelde consultant goed zijn klant en hij kan u helpen bij het anticiperen van zijn reactie.

Om deze redenen is een discussie met de tussenpersoon altijd aanbevolen vóór het nemen van maatregelen om een probleem dat zich voordoet tijdens de opdracht, op te lossen.

Zie ook : Legalia ( )

[+ http://www.legalia.eu]

Mr. Harold Dulait Mr. Harold Dulait
Founding Partner
[email protected]

LexGO Network