Jurist voor de dienst 'Transversaal toezicht op financiële producten' - Brussel
27/04/2018

Regio: Brussel
Functie: Jurist(e)
Type werkgever: Overheid, Onderneming
Materie: Handelsrecht en contracten, Bank- en financieel recht
Type job: Voltijds
Contract Type: Contract onbepaalde duur
Te gebruiken referentie: VL/LAW/2012/18

Jurist met masterdiploma in de rechten en minstens 3 jaar relevante beroepservaring in de financiële sector of als advocaat gespecialiseerd in economisch en/of bank- en financieel recht. Een specialisatiediploma in economisch en/of financieel recht is een troef.  Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels vereist.

Toon Alles
Sluit Alles


Onze cliënt, de FSMA, is sinds 1 april 2011 de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).  Voluit is haar officiële benaming ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’ (‘Financial Services and Markets Authority’ of FSMA). 

De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België, toezicht op de Belgische financiële sector.  Haar bevoegdheden situeren zich binnen de volgende zes domeinen : toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, gedragstoezicht, producttoezicht, toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en bijdragen tot een betere financiële vorming. 

Onze cliënt wenst momenteel een Jurist voor de dienst ‘Transversaal toezicht op financiële producten' (m/v) aan te werven.

Je zal werken voor de dienst ‘Transversaal toezicht op financiële producten’.  

Samen met de andere medewerkers van die dienst zal je toezicht uitoefenen op informatieverstrekking door emittenten en distributeurs bij de commercialisering van bepaalde beleggingsinstrumenten, zoals gestructureerde schuldinstrumenten en alternatieve beleggingen in roerend en onroerend goed.  

Dit toezicht gebeurt op twee manieren: enerzijds door toe te zien op de kwaliteit van de informatie en de reclame over de aangeboden financiële producten en anderzijds door te waken over de naleving van de reglementering over de producten zelf. Deze reglementering betreft in het bijzonder de toepassing van het moratorium ingesteld op de commercialisering in België van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten aan niet-professionele klanten.  

Daarnaast zal je meewerken aan specifieke transversale projecten en aan de voorbereiding en tenuitvoerlegging van Belgische en Europese wetgevende teksten over beleggingsinstrumenten.

 • Je bezit een Masterdiploma in de Rechten en hebt minstens 3 jaar relevante ervaring in de financiële sector of als advocaat gespecialiseerd in bank- en financieel recht en/of economisch recht;
 • Je bezit een goede kennis van de algemene financiële wetgeving en van de financiële producten;
 • Je bezit een grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels;
 • Je bent in staat contacten te onderhouden met de actoren van de financiële sector en standpunten tegenover die gesprekpartners verdedigen;
 • Je kan complexe juridische vragen efficiënt behandelen, zo nodig in een Europese context;
 • Je kan je vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA is belast;
 • Je bezit een analytisch denkvermogen en hebt zin voor synthese;
 • Je bent in staat mondelinge en schriftelijke communicatie logisch te structureren;
 • Je werkt goed zelfstandig én in teamverband;
 • Je hebt een sterk aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
 • Je bent doelgerichtheid, assertief en je beschikt over overtuigende argumentatiekracht;
 • Je hebt zin voor dosering en proportionaliteit;
 • Je hecht belang aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
 • Je hebt kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, …) 

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.

Je kan rekenen op een uitdagende functie binnen een professionele omgeving.  Onze cliënt stelt zowel aan zichzelf als organisatie, als aan haar medewerkers hoge eisen, maar talent wordt gehonoreerd. 

Onze cliënt biedt interessante en eigentijdse werkvoorwaarden die op één lijn staan met de voorwaarden in de financiële sector.

Geïnteresseerd?

Contacteer Laetitia Christiaens via email of bel vertrouwelijk.
Gelieve ook de referte te vermelden  (VL/LAW/2012/18).

E-mail: career@vialegis.be
Phone: +32 (0)2 290 23 54
GSM: +32 (0)478 33 97 18
Ref: VL/LAW/2012/18
URL: http://www.vialegis.be

Contact info

Andere vacatures van Vialegis

Andere vacatures voor zelfde functie: Jurist(e)

Andere vacatures in zelfde materie(s): Handelsrecht en contracten , Bank- en financieel recht

Andere vacatures in zelfde functie en regio: Jurist(e) (Brussel)

Alle vacatures

Jobs in de kijker

Fiscaliste - Publications...

Fiscaliste - Publications en ligne - Teamleader

Read more
Collaborateur (trice) -...

Collaborateur (trice) - Droit commercial - Droit des sociétés

Read more
200 Juridisch...

200 Juridisch dossierbeheerders (m-v-x)

Read more
Conseiller auditeur (m/f/x)

Conseiller auditeur (m/f/x)

Read more
Junior Fiscalist(e)

Junior Fiscalist(e)

Read more
Asset Management Junior...

Asset Management Junior Legal Advisor

Read more
Paralegal Assisant (80%)

Paralegal Assisant (80%)

Read more
Paralegal - Mechelen

Paralegal - Mechelen

Read more
Nederlandstalige...

Nederlandstalige advocaat-stagiair

Read more
Paralegal - All Yield -...

Paralegal - All Yield - Brussel

Read more

LexGO Network