Verantwoordelijke juridische dossiers (M/V)
21/02/2018

Regio: Brussel
Functie: Jurist(e)
Type werkgever: Overheid
Materie: Publiek recht, Geschillen en arbitrage/bemiddeling, Fiscaal recht
Type job: Voltijds
Contract Type: Contract onbepaalde duur

De Stad Brussel is op zoek naar een verantwoordelijke juridische dossiers (M/V) voor de Cel Fiscale geschillen 

Toon Alles
Sluit Alles


Met ongeveer 3800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als één van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding, de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opmaken van de begroting, het controleren van de wettelijkheid en de regelmatigheid van de uitgaven. Het departement centraliseert de opvolging en de controle van alle ontvangsten en de inning van vorderingen en heffingen. Het Departement is bevoegd voor het beheer van de thesaurie en het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en om over te gaan tot alle inbeslagnames en overdrachten.

Vereist diploma

Licentiaat / master in de rechten of administratieve wetenschappen

Missie

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de klachtendossiers rond gemeentelijke fiscaliteit. Je stelt de dossiers samen en doorloopt de verschillende etappes en draagt op die manier bij tot de toepassing van de beslissingen van de gemeentelijke overheid. Je zal deel uitmaken van een team van 10 personen en nauw samenwerken met andere stadsdiensten, advocatenbureaus en notarissen.

Taken

 • Je stelt de klacht op, je verzamelt documenten en bewijzen ingediend door de persoon die de klacht neerlegt. Indien nodig vraag je bijkomende informatie aan degene die klacht indient of aan de stadsdiensten

 • Je stelt het dossier van het bezwaarschrift op, bestande uit het klachtendossier en de documenten van de administratie, je vergelijkt de elementen à charge en à decharge en geeft advies in naam van de administratie

 • Je blijft ter beschikking van de belastingbetaler voor inlichtingen gedurende de ganse procedure

 • Je bent aanwezig tijdens de zittingen van het fiscale college en tijdens het verhoor met de belastingbetaler om de overdracht van gegevens rond het dossier te verzekeren, om het proces-verbaal op te stellen en advies uit te brengen

 • Je stelt verslagen op voor de zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad

 • Je beschikt over een goede kennis van de Nieuwe Gemeentewet en de wet betreffende de vestiging en invordering van de provincie- en gemeentebelastingen

 • Je kan je standpunt en je beslissingen op een diplomatische wijze uiten en verdedigen

 • Je bent in staat prioriteiten te bepalen en de juiste stappen te ondernemen om je objectieven binnen de opgelegde termijn te bereiken

 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en hebt een analytisch denkvermogen

 • Je drukt je vlot uit in het Nederlands en in het Frans

 • Je kan vlot overweg met de meest courante informaticatoepassingen (tekstverwerking, e-mail)

 • Een job van universitair niveau

 • Voltijds contract van onbepaalde duur

 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2997,41 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, een tussenkomst in de vervoerskosten (openbaar vervoer en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering

 • Regelmatige bijscholing

 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Geïnteresseerd?

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Cel Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20

 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 25 maart 2018. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie

Andere vacatures van Stad Brussel - Ville de Bruxelles

Andere vacatures voor zelfde functie: Jurist(e)

Andere vacatures in zelfde materie(s): Publiek recht , Geschillen en arbitrage/bemiddeling , Fiscaal recht

Andere vacatures in zelfde functie en regio: Jurist(e) (Brussel)

Alle vacatures

Jobs in de kijker

Senior Pitch & BD Advisor

Senior Pitch & BD Advisor

Read more
Senior Contract Officer,...

Senior Contract Officer, Quality and Risk Management (QRM)

Read more
Legal counsel

Legal counsel

Read more
Legal Advisor/Associate

Legal Advisor/Associate

Read more
Legal Counsel - Anderlecht

Legal Counsel - Anderlecht

Read more
HR Legal Advisor (m/v)

HR Legal Advisor (m/v)

Read more
Advocaat-stagiair -...

Advocaat-stagiair - vastgoed en omgevingsrecht

Read more
Senior Associate Corporate...

Senior Associate Corporate M&A - Brussels

Read more

LexGO Network