Contract Support Manager (m/v/x)
06/11/2021

Regio: Brussel, Andere
Functie: Jurist(e)
Type werkgever: Overheid
Materie: Handelsrecht en contracten, Andere
Type job: Voltijds
Contract Type: Contract onbepaalde duur
Te gebruiken referentie: LexGO22/10

Contract Support Manager (m/v/x) - Aanleggen van een wervingsreserve - voor snelle indiensttreding voor bepaalde landen.

Toon Alles
Sluit Alles


Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 1800 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.

Voor de ontwikkeling van zijn activiteiten wenst Enabel een reservevan kandidaten aan te leggen. Wanneer een nieuw project of een nieuwe portefeuille ondertekend wordt, zullen de geselecteerde kandidaten als expats op het terrein gaan werken. Daar zullen zij ondersteuning bieden aan de projecten van het bilaterale samenwerkingsprogramma van de Belgische staat en ook aan projecten voor derde donoren (de Europese Unie, enz.).

Als Contract Support Manager ben je verantwoordelijk voor het beheer van een dienstencentrum contractualisering, dat is opgezet om projects te ondersteunen bij hun contract- en logistiekbeheer, voor de volledige projectportefeuille van het land (of de regio) waar je werkt. 

Met dat doel voor ogen ziet je takenpakket er als volgt uit:

 • Je ontwikkelt een actieplan en past dit aan om de projecten adequaat te ondersteunen op het vlak de verschillende contracten (overheidsopdrachten, subsidies, openbare samenwerking, logistiek). Daarbij zorg je ervoor dat de geldende wetgeving wordt nageleefd;

 • Je zorgt voor de aanwerving, ontwikkeling en het beheer van internationaal en lokaal overheidsopdrachten- en logistiek personeel zodat je kunt beschikken over een sterk, gekwalificeerd en toegewijd team;

 • Je beheert complexe overheidscontracten;

 • Je neemt de nodige maatregelen voor een effectieve en efficiënte organisatiestructuur met het oog op een klantgerichte dienstverlening van hoge kwaliteit;

 • Je zorgt voor een goed beheer van de contractuele (overheidsopdrachten, subsidieovereenkomsten, bijzondere publiek-publieke samenwerkingsovereenkomsten) en logistieke processen van de verschillende projecten. Het doel is om het algemene beleid van de organisatie inzake overheidsopdrachten en overeenkomsten om te zetten in operationele richtsnoeren en processen voor het land (of de regio) waar je werkt;

 • Je beheert risico's en audits met de bedoeling om risico's adequaat te beheersen en de doelstellingen van de projecten en Enabel niet in gevaar te brengen;

 • Je beheert juridische kwesties om ervoor te zorgen dat Enabel voldoet aan de lokale regelgeving en om eventuele geschillen te behandelen.

Je staat in voor de coördinatie en de monitoring en rapportage over contractualisering. Dit kan inhouden dat je analyses uitvoert over het beheer van verschillende soorten contracten, aanbevelingen doet of de projectmanagers vergezelt tijdens vergaderingen en bijeenkomsten over kwesties rond overheidsopdrachten.

Tegelijkertijd ben je verantwoordelijk voor het organiseren van de kennisopbouw en het kennisbeheer in je vakgebied. Je gaat relaties aan met de technisch en financiële partners die op dit domein werkzaam zijn en je bouwt die relaties verder uit, in overleg met de projecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking die dezelfde onderwerpen behandelen.

Je helpt doorheen je opdracht de capaciteiten van de partnerstructuren te versterken.

Vereist opleidingsniveau

 • Masterdiplomain rechten, management, toegepaste economie, financiën of een ander voor de functie relevant vakgebied.
   

Vereiste ervaring 

 • Ten minste vijf jaar beroepservaring in de analyse, het beheer en de gunning van overheidsopdrachten en aankoopdiensten en/of subsidiebeheer;

 • Ten minste één relevante ervaring in teammanagement;

 • Ten minste één ervaring met contractbeheer in een internationale context; 

Ervaring met contractbeheer in een ontwikkelingsland is een pluspunt;

 • Ervaring met systemen en instrumenten voor contracten (overheidsopdrachten, subsidieovereenkomsten ...) of administratief beheer;

 • Ervaring in logistiek.


Vereiste kennis en vaardigheden

 • Je hebt een zeer goede kennis en beheersing van de algemene regels voor het gunnen en beheren van overheidsopdrachten op internationaal niveau;

 • Kennis van de contractualiseringsprocedures van België of van de EU is een pluspunt;

 • Je legt verantwoordelijkheidszin aan de dag. Je kunt proactief en zelfstandig werken;

 • Je bent servicegericht en biedt graag ondersteuning. Bovendien heb je uitstekende relationele vaardigheden en zin voor diplomatie;

 • Je getuigt van teamgeest (werkgroepen organiseren en aansturen) en conflictoplossend vermogen;

 • Je kunt vlot Frans of Nederlands spreken en schrijven. 

Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Frans en een goede kennis het Engels zijn vereist. Onze activiteiten worden immers uitgevoerd in een context waar de werktaal Frans of Engels is, en waar een aantal werkpartners internationaal is (Europese Unie ...).

Wij vragen ook dat je je ertoe verbindt de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren (https://www.enabel.be/nl/content/visie-missie-waarden-van-enabel).

 • Je wordt opgenomen in onze wervingsreservevoor een periode van 3 jaar

  Daarna word je regelmatig uitgenodigd om te solliciteren naar functies als Contract Support Manager binnen onze projecten (vereenvoudigde aanwervingsprocedure).

  De duur van de arbeidsovereenkomsten is gekoppeld aan de duur van de projecten en/of portefeuilles en hangt af van de overeenkomsten die we hebben ondertekend met de partnerlanden en/of de donoren.

  Ter indicatie: het land waar in de nabije toekomst een functie zal worden geopend is Mauritanië. 

 • Voor wie is aangenomen voor een specifieke functie: een loonpakket dat bestaat uit het bruto maandsalaris rekening houdend met de ervaring en volgens onze loonschalen (klasse 6), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.

 • In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling.

Onze vacatures staan open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in onze jobaanbiedingen. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties.

Geïnteresseerd?

Solliciteer hier uiterlijk op 14/11/2021en voeg je recent curriculum vitae en een motivatiebrief toe.

Alleen kandidaturen die via bovenstaande link worden ingediend, worden in aanmerking genomen.

 

Andere vacatures van Enabel

Andere vacatures voor zelfde functie: Jurist(e)

Andere vacatures in zelfde materie(s): Handelsrecht en contracten , Andere

Andere vacatures in zelfde functie en regio: Jurist(e) (Brussel) , Jurist(e) (Andere)

Alle vacatures

Jobs in de kijker

Candidat-notaire dans une...

Candidat-notaire dans une perspective d’association

Read more
Juriste Marchés publics /...

Juriste Marchés publics / Project Management Officer

Read more
Jurist (M/V/X)

Jurist (M/V/X)

Read more
Litigation lawyer Antwerp

Litigation lawyer Antwerp

Read more
Mid-Level Corporate Lawyer

Mid-Level Corporate Lawyer

Read more
Advocaten - Jonge...

Advocaten - Jonge associatie - BXL

Read more
Stagiair Advocaat -...

Stagiair Advocaat - Vennootschapsrecht / Financieel Recht - Antwerpen en...

Read more
Advocaat/advocate...

Advocaat/advocate omgevings-, vastgoed- en overheidsrecht

Read more
Jurist openbare...

Jurist openbare aanbestedingen / Project Management Officer

Read more
Compliance Manager

Compliance Manager

Read more

LexGO Network