Data Protection Officer (m/v)
04/07/2019

Regio: Brussel
Functie: Jurist(e)
Type werkgever: Onderneming
Materie: Europees recht, IP/IT/Media, Technologie, media en telecommunicatie, Gegevensbescherming & privacy
Type job: Voltijds
Contract Type: Contract onbepaalde duur
Te gebruiken referentie: LexGO03/07-II

Bescherming van persoonsgegevens is een belangrijke topic in de huidige actualiteit. Brussels Expo wenst op een professionele en transparante manier om te gaan met haar klanten, partners en werknemers. De DPO zal deel uitmaken van het legal team en waakt over de compliance binnen de organisatie met de wetgeving inzake databescherming.

Toon Alles
Sluit Alles


BRUSSELS EXPO is met zijn 115.000 m2 het grootste beurscentrum van België. Elk jaar zijn er tal van beurzen, congressen, shows, concerten en evenementen van alle soorten. Brussels Expo weerspiegelt het enthousiasme en de energie van de hoofdstad van Europa. Momenteel is BRUSSELS EXPO op zoek naar een:

Data Protection Officer

Bescherming van persoonsgegevens is een belangrijke topic in de huidige actualiteit. Brussels Expo wenst op een professionele en transparante manier om te gaan met haar klanten, partners en werknemers. De DPO zal deel uitmaken van het legal team en waakt over de compliance binnen de organisatie met de wetgeving inzake databescherming.

Jouw hoofdtaak bestaat erin om advies en ondersteuning te bieden aan onze verschillende departementen inzake de toepassing van de regelgeving die betrekking heeft op het verwerken van persoonsgegevens, de bescherming van privacy en de professionele verplichting van vertrouwelijkheid. Tevens waak je als onafhankelijk controleorgaan over de effectieve implementatie ervan.

Meer concreet komt het de DPO toe om:

 • Brussels Expo en diens werknemers te informeren, te adviseren en te sensibiliseren over de verplichtingen die samenhangen met de bepalingen van de algemene Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende gegevensbescherming (hierna de ‘AVG’);

 • Toe te zien op naleving van de AVG, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en op de naleving van het beleid van Brussels Expo m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens, m.i.v. de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;

 • Actieplannen te ontwikkelen en de naleving ervan op te volgen;

 • Interne regels en policies inzake databescherming op te stellen, te communiceren en te updaten;

 • Het nalezen van contracten en het zelf opstellen van contractuele clausules inzake databescherming en privacy ;

 • Op te treden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de in artikel 36 AVG bedoelde voorafgaande raadpleging en, waar passend, overleg te plegen over enige andere aangelegenheid;

 • Op te treden als contactpersoon en/of bemiddelaar voor de betrokken personen (werknemers, onderaannemers, andere partners);

 • Ervoor te zorgen dat het register van de verwerkingsactiviteiten bijgehouden wordt;

 • Desgevraagd advies te verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en toe te zien

  op de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 35 AVG;

 • Het opvolgen en de analyse van nieuwe reglementeringen inzake databescherming en het zorgen voor legalcompliance binnen de organisatie. 

In deze context van databescherming ondersteun je de business en zal je nauw betrokken worden inzake projecten voor de ontwikkeling van nieuwe producten of activiteiten.

 • Diploma Master in de Rechten

 • 1 à 3 jaar ervaring met betrekking tot data- en privacybescherming. Een grondige kennis is een meerwaarde.

 • Uitgesproken interesse voor digitalisatie, databescherming en verwante concepten IT en artificiële intelligentie

 • Vlot tweetalig NL/FR, zowel mondeling als schriftelijk, Engels is een troef

 • Bereid om in team te werken

 • Nauwkeurig en georganiseerd, maar je legt ook de nodige soepelheid en creativiteit aan de dag

 • Goede vaardigheid om te interageren, te coöpereren en anderen te beïnvloeden

 • Je bent proactief, autonoom en weet prioriteiten te stellen

 • Je gaat discreet en vertrouwelijk om met de aan jou toevertrouwde dossiers

 • Een boeiende en uitdagende functie in de wereld van evenementen

 • Deel uitmaken van een dynamisch team met aangename collega’s in een sterk evoluerende werkomgeving

 • Een competitieve vergoeding met extralegale voordelen

 • Een gezonde balans tussen werk en gezin

Geïnteresseerd?

Andere vacatures van Brussels Expo

Andere vacatures voor zelfde functie: Jurist(e)

Andere vacatures in zelfde materie(s): Europees recht , IP/IT/Media , Technologie, media en telecommunicatie , Gegevensbescherming & privacy

Andere vacatures in zelfde functie en regio: Jurist(e) (Brussel)

Alle vacatures

Jobs in de kijker

Junior Tax Advisor

Junior Tax Advisor

Read more
Paralegal (Gent)

Paralegal (Gent)

Read more
Employment Lawyer - Brussel

Employment Lawyer - Brussel

Read more
Spécialiste Senior HR &...

Spécialiste Senior HR & Social Affairs - Temps partiel ou temps plein

Read more
Advocaat-stagiair(e)

Advocaat-stagiair(e)

Read more
Advocaat in Publiek recht -...

Advocaat in Publiek recht - Ambtenarenrecht

Read more
Senior Legal Counsel - IT

Senior Legal Counsel - IT

Read more
Juriste (h/f) - spécialisé...

Juriste (h/f) - spécialisé en marchés publics

Read more
Legal Assistant (h/f)

Legal Assistant (h/f)

Read more
Senior Expert HR &...

Senior Expert HR & Social Affairs - Deeltijds of voltijds

Read more

LexGO Network