HET ONTSLAG VAN BESCHERMDE WERKNEMERS.
2016-09-30

Auteur: H.-F. Lenaerts, O. Wouters
Formaat: Boek| Beschikbaar als e-book
ISBN13: 9789046588451
Verschenen op: 2016-09-30
Prijs: 95.85
Klik hier voor meer info over dit boek.
Klik hier om dit boek te kopen.

In deze vijfde uitgave van de monografie gewijd aan Het ontslag van beschermde werknemers, analyseren de auteurs in detail de ontslagbescherming van werknemersvertegenwoordigers. Wie geniet de bescherming en hoelang? Wat houdt de bescherming in? Is het mogelijk om te verzaken aan dit beschermingsstatuut? Onder welke voorwaarden kan de arbeidsovereenkomst van deze werknemers worden beëindigd? Welke procedures moeten worden gevolgd? Wat zijn de sancties bij onregelmatige beëindiging? Een hele reeks vragen die, in het kader van de voorbije sociale verkiezingen van 2016, brandend actueel zijn. De auteurs analyseren ze stuk voor stuk in het licht van de overvloedige rechtspraak over dit onderwerp en geven op die manier diepgang aan de wetteksten.

Het werk geeft u een volledig overzicht voor:

- de (kandidaten)personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (draagwijdte, openbaar karakter, ontstaan en voorwaarden, duur en einde van de bescherming, procedure van ontslag om dringende reden en om economische of technische redenen, sancties bij onregelmatig ontslag);

- de leden van de vakbondsafvaardiging (het statuut van de vakbondsafgevaardigden in ondernemingen zonder comité voor preventie en bescherming op het werk, het statuut van de plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden, duur van de bescherming, ontslagprocedure, sancties bij onregelmatig ontslag).

 


ISBN: 9789046588451
Bestelcode: BP/SPS-BI16003
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 256 p.

Click here to see the ad(s)

LexGO Network