HET NIEUWE BEWIJSRECHT
2020-07-01

Auteur: Thierry Vansweevelt , Britt Weyts
ISBN13: 9789400011182
Verschenen op: 2020-07-01
Prijs: 45.00
Klik hier voor meer info over dit boek.
Klik hier om dit boek te kopen.

 Deze nieuwe ALLIC-uitgave focust op Boek 8 ‘Bewijs’ van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Dit Boek 8 codificeert, moderniseert en verfijnt het bewijsrecht en voert tegelijk ook een aantal nieuwigheden in.

Experten analyseren het nieuwe bewijsrecht grondig en kritisch en maken een vergelijking
tussen het oude en het nieuwe bewijsrecht doorheen verschillende rechtstakken.

Allereerst worden de krachtlijnen van het nieuwe bewijsrecht uitgetekend evenals de
verschilpunten met het bewijsrecht van het oud BW. Nadien wordt aandacht besteed aan
het bewijs in het aansprakelijkheidsrecht.

Verder wordt een kritische analyse gemaakt van het bewijs in het verzekeringsrecht.
Vervolgens wordt het bewijs in het ondernemingsrecht uit de doeken gedaan.
Tot slot wordt stilgestaan bij de doelstellingen, de filosofie en de meerwaarde van het
nieuwe bewijsrecht.

Dit werk bevat volgende bijdragen:
De krachtlijnen van het nieuwe burgerlijke bewijsrecht
Beatrix Vanlerberghe

Het nieuwe bewijsrecht – Gevolgen voor aansprakelijkheidsprocedures
Wannes Vandenbussche .

Bewijs in verzekeringsgeschillen: algemeen kader en toepassing boek 8 nieuw BW
Glenn Heirman

Het ondernemingsbewijsrecht in relatie tot het vernieuwde ondernemingsbegrip
Niels Appermont

Omnia mutatur, nihil interit. Beschouwingen over Boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek
Benoît Allemeersch


LexGO Network