HET COMITé VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 2016
2016-09-30

Auteur: Vanachter O.
Formaat: Boek
ISBN13: 9789046588925
Verschenen op: 2016-09-30
Prijs: 338.51
Klik hier voor meer info over dit boek.
Klik hier om dit boek te kopen.

Elke onderneming die minstens 50 werknemers tewerkstelt, moet in principe een comité voor bescherming en preventie op het werk oprichten.

Dit overlegorgaan, waarin vertegenwoordigers van werkgever en werknemers zetelen, speelt een belangrijke rol in het welzijns- en sociale beleid van de onderneming.

In dit werk formuleren we, nadat we kort het comité situeren binnen het sociaal overleg, een antwoord op volgende vragen: 

  • Wat zijn de oprichtingsvereisten?
  • Hoe moeten de sociale verkiezingen georganiseerd worden?
  • Wanneer de sociale verkiezingen achter de rug zijn, moet het comité samengesteld worden. Wie zetelt er namens de werkgever? Wat is de rol van de preventieadviseur? Wie zijn de werknemersvertegenwoordigers? Wat met plaatsvervanging? Hoe zit het ook al weer met de bescherming van de werknemersvertegenwoordigers? En die van de preventieadviseur?
  • Hoe werkt een comité? Welke vergaderingen moeten wanneer georganiseerd worden? Hoe zit het met het huishoudelijk reglement?
  • Wat zijn de taken en opdrachten van het comité? Welke informatie moet meegedeeld worden? Welke beslissingsbevoegdheden heeft het comité?
  • Hoe situeert het comité zich tegenover de andere actoren in het welzijnsbeleid van de onderneming? Wat met de wisselwerking tussen de interne (en in voorkomend geval de externe) diensten voor preventie en bescherming op het werk?


Het boek situeert zich in onze reeks 'Jaarboeken Sociaal Overleg' waarin u ook nog volgende titels kan verkrijgen (zie 'aanbevolden producten' hieronder):

  • 'De ondernemingsraad'
  • 'De vakbondsafvaardiging'
  • 'Het sociaal beleid'


Met de reeks 'Jaarboeken Sociaal Overleg' bieden wij de ondernemingen een set praktijkboeken waarin op zeer concrete en begrijpbare wijze de werking van de verschillende overlegorganen wordt uiteengezet. De auteurs zijn - uiteraard - experten in hun vakgebied en hebben de dikwijls zeer complexe wetgevingen gekanaliseerd in een praktisch werkinstrument.Het boek maakt deel uit van een reeks. Neem een kijkje bij de 'aanbevolen producten'.

ISBN: 9789046588925
Bestelcode: BP/OVERCPB-YB
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 340 pagina's


LexGO Network