BESLAG INZAKE NAMAAK
2020-11-01

Auteur: Judith Bussé , Christian Dekoninck , Jurgen Figys
ISBN13: 9789400012240
Verschenen op: 2020-11-01
Prijs: 57.00
Klik hier voor meer info over dit boek.
Klik hier om dit boek te kopen.

 Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zoals blijkt uit de talrijke beslissingen. In dit Cahier zetten de auteurs de verschillende aspecten van het beslag inzake namaak nog eens op een rijtje en geven zij een volledig overzicht van de recente rechtspraak over het beslag inzake namaak en de gebruiken in de praktijk.
Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een beslag inzake namaak? Wie kan er om verzoeken en welke maatregelen kan men bekomen? Hoe kan men er zich tegen verzetten? Wie is er aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een onterecht beslag inzake namaak? Aan de hand van de meest recente rechtspraak onderzoeken de auteurs hoe het beslag inzake namaak in de praktijk wordt toegepast en wat de grenzen hiervan zijn. Hierbij hebben ze ook aandacht voor de internationale aspecten en toekomstige ontwikkelingen.
Het werk is zeer actueel en houdt rekening met recente evoluties in de rechtspraak, inclusief de Europese rechtspraak.
Dit Cahier is voor de practicus een handige leidraad, met een duidelijk overzicht van de verschillende procedurestappen en mogelijkheden.

De auteurs: Christian Dekoninck is advocaat-partner bij Taylor &Wessing. Jurgen Figys en Judith Bussé zijn advocaat bij Crowell &Moring.

Dit werk maakt deel uit van de reeks Cahiers Brussel Antwerpen Gent (CABG). In geval van intekening op de reeks CABG geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen Cahiers (ook deze verschenen bij Larcier) bestellen met 15% korting.

Click here to see the ad(s)

LexGO Network