Group S - Secrétariat Social Asbl

Adres:
Avenue Fonsny 40 - Fonsnylaan 40
1060 Brussels
Belgium
URL: http://www.groups.be

Group S is een onafhankelijke dienstenorganisatie die de opdracht heeft om aan zelfstandigen en werkgevers een gespecialiseerde multiservice voor te stellen op vlak van sociaal beheer in de ruimste zin. Naast de stafdiensten die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de onderneming, doet Group S ook beroep op teams van specialisten van wie de vakkennis borg staat voor een efficiënte ondersteuning van de cliënten. Dankzij de dienst van sociaal-juridische begeleiding en rechtsbijstand geeft Group S de werkgever de mogelijkheid efficiënt gebruik te maken van begeleiding en advies op het gebied van individuele en collectieve arbeidsbetrekkingen en verdediging in geval van conflict met een werknemer, de RSZ, de sociale inspectie, … met inbegrip van het juridische luik (via de verzekeraar rechtsbijstand ARAG). Group S biedt ook de middelen om de werkgevers te begeleiden en zelfs bij te staan in hun onderhandelingen met de sociale partners en met de bevoegde overheid. Haar ondersteuning en deskundigheid dekken de verschillende facetten van het sociaal overleg. Uiteindelijk kunnen de juristen eveneens gedecentraliseerde opleidingen geven in de ondernemingen.

Aantal personeelsleden :

800


Aantal juristen of advocaten :

26


Functie :

Legal Counsel


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Social | Work


Gebieden :

Social/Work


Regio :

Brussels
Namur
Brabant Wallon
Hainaut
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Limburg
Luxembourg
France


Contact


Recruiter :

Mrs. Julie De fays (HR Recruitment & Selection)
Tel: +32 (0) 25 07 17 36
Fax: 02-507 15 09
[email protected]

Mrs. Ilse Speliers (HR Recruitment & Selection)
Tel: +32(0) 2 507 19 51
Fax: 02-507 15 09
[email protected]

Manager :

Geen Contact

Pers :

Geen Contact


Direct links

LexGO Network