Instituut voor bedrijfsjuristen / Institut des juristes d'entreprise

Adres:
Stuiversstraat 8
1000 BRUSSEL/BRUXELLES
Belgium
URL: http://www.ibj.be

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) werd op 1 maart 2000 bij wet opgericht.

Het IBJ is de federale beroepsorganisatie van en voor de bedrijfsjurist.

De toegang tot het beroep is bij wet gereglementeerd en de titel van bedrijfsjurist is wettelijk beschermd.

De bedrijfsjurist is onderworpen aan een deontologie. Het Instituut bewaakt de naleving van deze deontologische code en heeft tuchtbevoegdheid.

Het Instituut ondersteunt zijn leden in de uitoefening van hun beroep door opleiding en uitwisseling van kennis.

Het Instituut vertegenwoordigt en beschermt de belangen van het beroep in het algemeen en van de bedrijfsjurist in het bijzonder. 

Aantal personeelsleden :

8


Aantal juristen of advocaten :

4


Functie :

Legal Counsel


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Public
Corporate | Commercial | Economic
Other


Gebieden :

Op dit ogenblik zijn er 15 Practice Groups:

 1. Corporate Law & Governance
 2. Competition Law
 3. Intellectual Property & Information Technology
 4. Privacy
 5. Social Law
 6. Solo & Small Legal Department
 7. International Company Lawyers
 8. BENE Company Lawyers
 9. Alternative Dispute Resolution (ADR) - Mediation
 10. Criminal law & Proceedings
 11. Insurance
 12. Health
 13. Legal Tech
 14. Compliance
 15. Public Procurement 


Regio :

Brussels


Contact


Recruiter :

Els Van Loo (Bedrijfsjurist)
Tel: +32 (0) 2 500 03 28
Fax: +32 (0) 2 502 65 70
[email protected]

Manager :

Mr. Ludo Deklerck (Directeur Général / Directeur-generaal)
Tel: +32 (0) 2 512 74 33
Fax: +32 (0) 2 502 65 70
[email protected]

Pers :

Geen Contact

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network