FOD Justicie / SPF Justice

Adres:
Boulevard de Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL/BRUXELLES
Belgium
URL: http://www.just.fgov.be

De Federale Overheidsdienst Justitie werd op 15 juli 2002 officieel opgericht.

De heer Alain Bourlet, voorzitter van het Directiecomité, staat aan het hoofd van het departement. Zijn rol bestaat erin het federale beleid op het vlak van de Justitie ten uitvoer te leggen.

De FOD Justitie is de motor van:

* een optimale en begrijpelijke wetgeving
* een adequate ondersteuning voor een toegankelijk en efficiënt gerechtelijk apparaat
* een evenwichtige uitvoering van de gerechtelijke beslissingen
* een integratie van de supranationale dimensie voor deze problematieken om een bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige samenleving.

Onze ambitie is om op korte termijn een center of excellence te worden in de wetgevende, gerechtelijke en uitvoerende ondersteunende opdrachten om bij te dragen tot een harmonieuzere relatie tussen Justitie en de burger.

Hiernaast vindt u alvast:

1. het nieuwe organogram van de FOD Justitie, alsook de adresgegevens van het nieuwe leidinggevende team;
2. het managementsplan van de voorzitter.

Het organogram zal naargelang van de tenuitvoerlegging van de nieuwe managementsplannen geleidelijk worden aangevuld met een omschrijving van de opdrachten toevertrouwd aan de verschillende directoraten-generaal en aan de operationele diensten.
Logo Blindsurfer - Website FOD Justitie: Beleid inzake toegankelijkheid

Functie :

Legal Counsel


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Civil
Corporate | Commercial | Economic
Criminal
I.P. | I.T.
Litigation
Other
Public
Social
Social | Work
Tax


Regio :

Brussels


Contact


Recruiter :

Ms. Anne-Marie Ramirez Flores
Tel: +32 (0) 25 42 65 11
anne-marie.ramirez-flores@just.fgov.be

Manager :

Geen Contact

Pers :

Geen Contact

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network