Wat zijn de gevolgen van de laattijdige omzetting van IDD naar Belgisch recht?
02/10/2018

Op 20 januari 2016 heeft de Europese Raad de Insurance Distribution Directive (IDD) aangenomen. Het doel van deze richtlijn was om een equal level playing field te creëren voor de distributeurs van verzekeringsproducten, om het vertrouwen van klanten te versterken en het wettelijke kader inzake  de distributie van verzekeringsproducten eenvormiger te maken door in de Europese Unie een adequaat niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen.

De oorspronkelijke deadline voor de omzetting en inwerkingtreding was 23 februari 2018. In maart 2018 stelde het Europees Parlement de omzettingsdeadline uit naar uiterlijk 1 juli 2018 en de deadline voor de inwerkingtreding naar uiterlijk 1 oktober 2018.

België heeft evenwel de IDD niet tijdig kunnen omzetten in nationale wetgeving.

Een richtlijn is pas volledig omgezet / geïmplementeerd in nationale wetgeving wanneer aan alle doelstellingen van de richtlijn is voldaan. België heeft intussen één wet aangenomen en één koninklijk besluit (Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet op het financieel toezicht van 2 augustus 2002 met betrekking tot klokkenluiden, en KB van 5 september 2017 ter goedkeuring van het FSMA-Reglement hieromtrent). Die wetgeving is lang niet voldoende om aan de vereiste doelstellingen van IDD te voldoen.

Wat zijn nu de gevolgen van deze vertraging?

Wanneer een richtlijn niet tijdig wordt omgezet hebben de bepalingen van de richtlijn “verticale rechtstreekse werking”. Dit houdt in dat “particulieren”, onder bepaalde voorwaarden, zich tegen de overheid zullen kunnen beroepen op de bepalingen van de richtlijn. Particulieren zullen zich niet kunnen beroepen op deze bepalingen ten aanzien van verzekeraars aangezien zij geen deel uitmaken van de overheid.

De Verzekeringswet van 4 april 2014 en de AssurMiFID-bepalingen zullen bijgevolg van kracht blijven tot de Belgische wetgever deze zou wijzigen.

De Europese Commissie zou een inbreukprocedure kunnen opstarten tegen België. Deze kans lijkt ons echter zeer onwaarschijnlijk gezien verwacht wordt dat de nieuwe IDD bepalingen in de loop van oktober zullen in werking treden.

Zie ook : Lydian ( Mrs. Anne Catteau ,  Mrs. Sandra Lodewijckx )

[+ http://www.lydian.be]

Mrs. Anne Catteau Mrs. Anne Catteau
Senior Associate
[email protected]
Mrs. Sandra Lodewijckx Mrs. Sandra Lodewijckx
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)

Laatste artikels van Mrs. Anne Catteau

Transposition of IDD: a Christmas gift for the Belgian insurance sector
21/12/2018

On 20 January 2016, the European Council adopted the Insurance Distribution Directive (IDD). The purpose of this directive...

Read more

IDD: final vote of the transposition Act
20/11/2018

On 20 January 2016, the European Council adopted the Insurance Distribution Directive (IDD). The purpose of this directive...

Read more

Abrogation de l’article 20 de la Loi sur les Assurances qui contient une limitation quant au ty...
27/04/2017

La loi du 18 avril 2017 portant des dispositions diverses en matière d’économie modifie certaines...

Read more

De verhoogde kosten voor een gerechtsprocedure op de helling
17/02/2017

De rolrechten (of griffierechten), die verschuldigd zijn door de partij die een procedure opstart voor de rechtb...

Read more

Laatste artikels van Mrs. Sandra Lodewijckx

Recente cassatierechtspraak inzake de Verzekeringswet 2014: een overzicht
23/12/2020

Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, blikt het Insurance team Lydian graag terug op enkele interessante arresten die ...

Read more

Cassatie 7 september 2020: Het verband tussen de bedrieglijke verzwijging door de verzekeringsnem...
26/10/2020

Het Hof van Cassatie brengt deze beginselen van de nietigheid van de combinatiepolis in herinnering in bovenvermeld arrest...

Read more

Het startpunt van de 7 werkdagen-termijn ter beëindiging van een handelsagentuurovereenkomst weg...
02/10/2020

Over het startpunt van de 7 werkdagen-termijn ter beëindiging van een handelsagentuurovereenkomst wegens een uitzonde...

Read more

Insurance regulatory update: bijwerking van NBB’s Overkoepelende Governance Circulaire
06/07/2020

De Nationale Bank van België (“NBB”) publiceerde op 5 mei 2020[1], een tweede bijwerking[2] van haar...

Read more

LexGO Network