Vlaamse regering voert update door van aanvraagprocedure inzake Brownfieldconvenanten en de samenstelling van de Brownfieldcel
23/06/2022

  • Op 6 mei 2022 wijzigde de Vlaamse Regering de regelgeving aangaande Brownfieldconvenanten om bepaalde modaliteiten van de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en om meer flexibiliteit inzake de samenstelling van de Brownfieldcel te creëren (Besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2022);
  • Een Brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die slechts door middel van structurele maatregelen (opnieuw) gebruikt kunnen worden. Dergelijke gronden zijn weinig aantrekkelijk op de (vastgoed)markt, maar hebben dikwijls een enorm potentieel. Vandaar voerde Vlaanderen reeds in 2007 een regelgeving in om de herontwikkeling van zulke gronden te stimuleren middels Brownfieldconvenanten tussen de Vlaamse Regering enerzijds en  de actoren[1] en de regisseurs[2] anderzijds. Hiermee biedt de Vlaamse Regering verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak (bv. vrijstelling verkooprechten); 
  • Een aanvraag betreffende de totstandkoming van een Brownfieldconvenant moet aan een aantal voorwaarden voldoen, bv. het dossier tijdig indienen, het toevoegen van een financieel plan, het aantonen van  kredietwaardigheid, etc.;
  • De Vlaamse Regering versoepelt met haar besluit een aantal modaliteiten van deze aanvraagprocedure:
    • de projectindiener moet geen document dat zijn  kredietwaardigheid aantoont noch een recent kadastraal plan en recente kadastrale legger toevoegen. Deze informatie wordt door de Vlaamse overheid voortaan zelf opgevraagd;
    • de actoren die gezamenlijk beschikken over een eigendomsrecht of een zakelijk recht hebben op meer dan 70% van de oppervlakte van het projectgebied moeten niet langer allemaal het aanvraagformulier ondertekenen. Voortaan volstaat een (mede)ondertekening als actor of een volmacht;
  • Bovendien wijzigt dit besluit ook de samenstelling van de Brownfieldcel, die verantwoordelijk is voor de onderhandelingen inzake de Brownfieldconvenanten; 
  • Het besluit is in werking getreden op 6 mei 2022.

[1] Bijvoorbeeld projectontwikkelaars, investeerders of grondeigenaars.

[2] Bijvoorbeeld vergunningverlenende of subsidiërende overheden.

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Brussel geeft groen licht voor energiedelen in energiegemeenschappen
10/05/2022

Op 11 maart 2022 wijzigde het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende drie ordonnanties:   ...

Read more

Conceptnota bouwshift
12/04/2022

De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftd...

Read more

Verlenging en uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende s...
08/04/2022

Het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 (het Besluit) voorziet in de ver...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

LexGO Network