De Vlaamse Regering werkt de digitale woningpas verder uit
02/07/2021

 • Het decreet van 30 november 2018 (het Decreet) heeft in Vlaanderen de woningpas ingevoerd, hetgeen een digitale interface uitmaakt die via een portaal toelaat om een overkoepelend inzicht te verschaffen in alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie van een onroerend goed, het perceel en de omgeving (zie ook onze e-zine van 4 januari 2019);
 • Het Decreet spreekt naast de woningpas ook van een gebouwenpas omdat er in eerste instantie wordt voorzien in de woningpas voor woningen en dit in een latere fase (wellicht medio 2023) wordt uitgebreid naar een gebouwenpas, dewelke ook niet-residentiële gebouwen bevat;
 • De woningpas is toegankelijk voor de houders van een zakelijk recht op een onroerend goed (d.i. iedereen die beschikt over een recht van eigendom, opstal, erfpacht of vruchtgebruik en door een ruime opvatting van het Decreet ook blote eigenaars) of de door hen gemachtigde derden (bijvoorbeeld notaris of vastgoedmakelaars) (de Gebruikers);
 • De Vlaamse Regering heeft met haar besluit van 23 april 2021 nadere regels ingesteld dewelke uitvoering geven aan het Decreet (het Uitvoeringsbesluit):
  • Ieder van de Gebruikers kan de woningpas aanvullen met volgende documenten die betrekking hebben op het onroerend goed en de omgeving: (i) attesten, keuringen, vergunningen en verslagen, (ii) bewijsstukken over uitgevoerde renovatiewerken, (iii) plannen en (iv) foto's;
  • De bewaartermijn voor de gegevens van de woningpas is 
   • voor het gebouw gedurende de levensduur ervan; en
   • onbeperkt voor gronden en de omgeving;
  • De Gebruikers kunnen de aangevulde gegevens steeds zelf uit de woningpas verwijderen;
  • Om toegang te krijgen tot de woningpas moeten de Gebruikers zich identificeren, tenzij dat de woningpas voor een bepaalde periode publiek toegankelijk wordt gemaakt door de houder van het zakelijk recht;
  • De Vlaamse Regering verduidelijkt de categorieën van persoonsgegevens die in de woningpas worden verwerkt en ontsloten (woningkenmerken, persoonlijke contactgegevens en identificatiegegevens) alsook de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens in de woningpas (de houder van het zakelijk recht, bewoner, architect, aannemer, overige bouwprocesactoren, enzovoort) verduidelijkt;
 • Voormeld Uitvoeringsbesluit is van kracht sinds 12 juni 2021.

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod
24/08/2021

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod van accessoire opstalrechten.

Read more

Vlaamse Regering wijzigt het Vlaams reglement i.v.m. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen ...
26/07/2021

De Vlaamse Regering nam in het kader van Europese regelgeving inzake afvalstoffen op 2 juli 2021 een besluit aan (Wijzigin...

Read more

Cassatie verduidelijkt de omvang van de raadgevings- en bijstandsplicht van de architect t.a.v. d...
22/07/2021

Een beroep op de medewerking van een architect is verplicht voor het opmaken van de plannen en controle op de uitvoering v...

Read more

Nieuwe vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest
07/07/2021

Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen op...

Read more

LexGO Network