Vlaamse regering verduidelijkt toepassingsgebied van renovatieverplichting voor niet-residentiƫle gebouwen
03/03/2022

  • In onze eerdere nieuwbrieven van 2 juni 2021 en 2 augustus 2021 informeerden wij u over de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen, die van toepassing is op authentieke aktes die sinds 1 januari 2022 worden verleden (de Renovatieverplichting); 
  • De Renovatieverplichting viseert overdrachten in volle eigendom en het vestigen van een opstal- of erfpachtrecht. Zo dient onder andere sinds 1 januari 2022 elk niet-residentieel gebouw, hetzij elke niet-residentiële eenheid, binnen de 5 jaar na het verlijden van de authentieke akte van verkoop, vestiging van erfpacht of opstal aan 4 energetische renovatiemaatregelen te voldoen (dakisolatie, beglazing, warmte-opwekkers en koelinstallaties); 
  • De Vlaamse Regering heeft in haar omzendbrief van 17 december 2021 het toepassingsgebied van de Renovatieverplichting verduidelijkt voor wat betreft het recht van opstal, het recht van erfpacht en het begrip ‘overdracht in volle eigendom’ (met name m.b.t. de begrippen ‘fusie’ en ‘opslorping’) (de Omzendbrief); 
  • Zo bepaalt de Omzendbrief dat zowel het nieuw vestigen van een opstal- of erfpachtrecht, als de overdracht van een opstal- of erfpachtrecht binnen het toepassingsgebied van de Renovatieverplichting vallen; 
  • De verlenging van een bestaand opstal- of erfpachtrecht valt daarentegen niet binnen het toepassingsgebied, aangezien er in dat geval geen sprake is van een ‘vestiging’ van een opstal- of erfpachtrecht;
  • De Omzendbrief bepaalt tevens dat een ‘fusie’[1] of ‘opslorping’[2] niet binnen het toepassingsgebied van de Renovatieverplichting valt. Bij een fusie of opslorping neemt een nieuwe rechtspersoon immers de rechten en de plichten over van de oude, waarbij de bepalingen van de Renovatieverplichting dergelijke ‘overdrachten’ niet viseren; 
  • De Omzendbrief heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2022. 

[1] De Omzendbrief definieert een ‘fusie’ als volgt: “Een ‘fusie’ is de verrichting waarbij twee of meer vennootschappen / rechtspersonen inbreng doen van hun volledige vermogen in een nieuwe vennootschap / rechtspersoon.”

[2] De Omzendbrief definieert een ‘opslorping’ als volgt: “Een ‘opslorping’ is de verrichting waarbij een vennootschap / rechtspersoon inbreng doet van haar volledig vermogen in een reeds bestaande vennootschap / rechtspersoon, waardoor de eerste verdwijnt en de tweede haar kapitaal verhoogt.”

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Brussel geeft groen licht voor energiedelen in energiegemeenschappen
10/05/2022

Op 11 maart 2022 wijzigde het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende drie ordonnanties:   ...

Read more

Conceptnota bouwshift
12/04/2022

De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftd...

Read more

Verlenging en uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende s...
08/04/2022

Het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 (het Besluit) voorziet in de ver...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

LexGO Network