De Vlaamse Regering werkt de digitale woningpas verder uit
02/07/2021

 • Het decreet van 30 november 2018 (het Decreet) heeft in Vlaanderen de woningpas ingevoerd, hetgeen een digitale interface uitmaakt die via een portaal toelaat om een overkoepelend inzicht te verschaffen in alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie van een onroerend goed, het perceel en de omgeving (zie ook onze e-zine van 4 januari 2019);
 • Het Decreet spreekt naast de woningpas ook van een gebouwenpas omdat er in eerste instantie wordt voorzien in de woningpas voor woningen en dit in een latere fase (wellicht medio 2023) wordt uitgebreid naar een gebouwenpas, dewelke ook niet-residentiële gebouwen bevat;
 • De woningpas is toegankelijk voor de houders van een zakelijk recht op een onroerend goed (d.i. iedereen die beschikt over een recht van eigendom, opstal, erfpacht of vruchtgebruik en door een ruime opvatting van het Decreet ook blote eigenaars) of de door hen gemachtigde derden (bijvoorbeeld notaris of vastgoedmakelaars) (de Gebruikers);
 • De Vlaamse Regering heeft met haar besluit van 23 april 2021 nadere regels ingesteld dewelke uitvoering geven aan het Decreet (het Uitvoeringsbesluit):
  • Ieder van de Gebruikers kan de woningpas aanvullen met volgende documenten die betrekking hebben op het onroerend goed en de omgeving: (i) attesten, keuringen, vergunningen en verslagen, (ii) bewijsstukken over uitgevoerde renovatiewerken, (iii) plannen en (iv) foto's;
  • De bewaartermijn voor de gegevens van de woningpas is 
   • voor het gebouw gedurende de levensduur ervan; en
   • onbeperkt voor gronden en de omgeving;
  • De Gebruikers kunnen de aangevulde gegevens steeds zelf uit de woningpas verwijderen;
  • Om toegang te krijgen tot de woningpas moeten de Gebruikers zich identificeren, tenzij dat de woningpas voor een bepaalde periode publiek toegankelijk wordt gemaakt door de houder van het zakelijk recht;
  • De Vlaamse Regering verduidelijkt de categorieën van persoonsgegevens die in de woningpas worden verwerkt en ontsloten (woningkenmerken, persoonlijke contactgegevens en identificatiegegevens) alsook de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens in de woningpas (de houder van het zakelijk recht, bewoner, architect, aannemer, overige bouwprocesactoren, enzovoort) verduidelijkt;
 • Voormeld Uitvoeringsbesluit is van kracht sinds 12 juni 2021.

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Brussel geeft groen licht voor energiedelen in energiegemeenschappen
10/05/2022

Op 11 maart 2022 wijzigde het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende drie ordonnanties:   ...

Read more

Conceptnota bouwshift
12/04/2022

De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftd...

Read more

Verlenging en uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende s...
08/04/2022

Het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 (het Besluit) voorziet in de ver...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

LexGO Network