De Vlaamse onroerenderfgoedpremie herbekeken
08/02/2019

  • Op 14 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit goed;
  • Ingrepen waarvoor een premie wordt aangevraagd, moeten voortaan in vijf gevallen opgenomen worden in een door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd beheersplan. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het project UNESCO-werelderfgoed of erkend open erfgoed betreft;
  • In tegenstelling tot het voormalige Onroerenderfgoedbesluit, dat een opsomming gaf van de ingrepen die geen recht gaven op een erfgoedpremie, bevat het hervormde besluit voortaan een opsomming van ingrepen die wel recht geven op een premie;
  • De verplichting om te beschikken over een goedgekeurd beheersplan alvorens aanspraak te kunnen maken op een verhoogde erfgoedpremie wordt geschrapt;
  • De verhoogde premie van 80% van de aanvaarde kostenraming wordt op haar beurt eveneens geschrapt. De 60%-categorie, die voorheen beperkt was tot ZEN-erfgoed (i.e. erfgoed dat geen doorslaggevend economisch nut genereert) en onderwijsgebouwen, wordt verruimd. Voortaan is de verhoogde premie van 60% onder andere ook van toepassing op erkend open erfgoed;
  • De hervorming voert een aanvullende premie in van 10% voor (i) de beheerders die het goed regelmatig onderhouden, en (ii) verenigingen en stichtingen die het herstel en het beheer van beschermde goederen of erfgoedlandschappen tot doel hebben;
  • Deze vernieuwde regeling is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Zie ook : Lydian

[+ http://www.lydian.be]


Alle artikels Bestuursecht

Laatste artikels Bestuursecht

Overheidspersoneel-tucht : Getuigen laten oproepen tijdens verhoor Beroepscommissie voor Tuchtzak...
13/05/2019

Recentelijk deed de Raad van State uitspraak over artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 ...

Overheidspersoneel-tucht : Getuigen laten oproepen tijdens verhoor Beroepscommissie voor Tuchtzaken: recht of plicht? De Raad van State velt zijn oordeel. Read more

Vanaf 1 april 2019 moeten lokale besturen die als aanbestedende overheid optreden in staat zijn o...
03/05/2019

Met de wet van 7 april 20191 [1]  heeft de federale regering de richtlijn 2014/55/EU [2] inzake elektronische fa...

Vanaf 1 april 2019 moeten lokale besturen die als aanbestedende overheid optreden in staat zijn om elektronische facturen te ontvangen Read more

Afdeling: Sms- en Whatsapp-berichten zijn documenten en dus Wob-baar En nu?
11/04/2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:899) geoordeeld dat sms- en...

Read more

Opgepast voor valkuilen bij uw verplichte digitale communicatie als lokaal bestuur!
02/04/2019

Uw bestuur is verplicht digitaal te communiceren. Deze communicatie verloopt echter niet zonder risico's. Wil u als lo...

Opgepast voor valkuilen bij uw verplichte digitale communicatie als lokaal bestuur! Read more

LexGO Network