Vooruit en Vooruit: kunnen merken samen blijven bestaan?
26/05/2021

U heeft de jongste maanden ongetwijfeld de discussie opgevangen tussen de politieke beweging Vooruit en het gelijknamige Gentse kunstencentrum. Het gebruik van een identieke merknaam voor verschillende activiteiten is op zich niet uitzonderlijk en zit zelfs ingebakken in het merkenrecht. Bij de registratie van een merk moet u daarom een keuze maken voor welke waren en diensten u het merk wenst te bekomen. Daarom kan bijvoorbeeld Lotus door drie verschillende ondernemingen gebruikt worden voor zowel wagens, toiletpapier als koekjes. Een uitzondering vormen bekende merken zoals Apple of Coca-Cola, waarvan de bescherming verder reikt dan enkel de waren en diensten waarvoor ze geregistreerd zijn. 

Toch gebeurt het ook vrij frequent dat identieke (of zeer overeenstemmende) merken toch naast elkaar blijven bestaan, zelfs al overlappen de activiteiten waarvoor ze gebruikt worden elkaar. Dat kan omdat merkhouders ook contractueel kunnen afspreken om hun merken (onder bepaalde voorwaarden) naast elkaar te laten bestaan. Ze doen dat door middel van een co-existentieovereenkomst

In een co-existentieovereenkomst voor merken verbindt elk van de partijen zich ertoe om de geldigheid en het gebruik van het merk door de andere partij niet te betwisten, op voorwaarde dat een aantal afspraken gevolgd worden. Deze voorwaarden kunnen allerlei vormen aannemen, zoals: 

  • de afbakening van een territorium (waarbij een Benelux-merk bijvoorbeeld enkel in België actief gebruikt zal worden, maar niet in Nederland), 
  • het gebruik enkel voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor diepvriesproducten, maar nooit voor verse producten; enkel op webshop X, maar niet op webshop Y), of
  • het gebruik enkel samen met andere tekens (bijvoorbeeld nooit zonder een bepaald logo of een bepaalde naam erbij). 

Om latere discussie te vermijden is het belangrijk dat de bewoordingen van de co-existentieovereenkomst duidelijk en precies zijn. Het grote voordeel van een nauwkeurig opgestelde co-existentieovereenkomst is dat ze rechtszekerheid biedt. Elke partij kan met een gerust hart haar marketingactiviteiten plannen, zonder een juridische procedure te moeten vrezen. Partijen kunnen ervoor kiezen om de co-existentieovereenkomst al dan niet geheim te houden. 

Het is natuurlijk van belang dat u bij het opstellen van een co-existentieovereenkomst voldoende rekening houdt met de manier waarop de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming in de toekomst kunnen evolueren. Het gebeurt maar al te vaak dat een onderneming achteraf, zoals bij het betreden van een nieuwe markt, spijt krijgt van de omvang van haar afspraken onder de co-existentieovereenkomst. U moet ook vermijden dat u door de overeenkomst te sluiten een inbreuk pleegt op het mededingingsrecht.


Auteurs: Pieter Callens (Partner) en Elise De Geyter (Advocaat)

 

Zie ook : Eubelius


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Intellectueel eigendomsrecht

Laatste artikels Intellectueel eigendomsrecht

Grafische elementen uit de huisstijl van ander architectenbureau zijn geen bedrijfsgeheimen maar ...
24/08/2021

De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, oordeelde dat het gebruik van bepa...

Grafische elementen uit de huisstijl van ander architectenbureau zijn geen bedrijfsgeheimen maar het gebruik daarvan moet wel worden gestaakt wegens inbreuk op auteursrecht Read more

Une marque non conventionnelle qui fait “pschitt”
19/07/2021

Dans un arrêt du 7 juillet 2021 (T-668/19), le Tribunal de l’Union européenne s’est prononc&eacut...

Une marque non conventionnelle qui fait “pschitt” Read more

Bad faith trademark registration: what about pre-existing relations?
01/07/2021

A (former) distributor who files an identical or similar EU trademark to foreign trademarks or protected signs, is in a mo...

Bad faith trademark registration: what about pre-existing relations? Read more

Illegal uploads – CJEU’s landmark ruling for the platform economy
24/06/2021

On 22 June 2021, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) issued a ruling on t...

Illegal uploads – CJEU’s landmark ruling for the platform economy Read more

LexGO Network