Vooruit en Vooruit: kunnen merken samen blijven bestaan?
11/05/2021

U heeft de jongste maanden ongetwijfeld de discussie opgevangen tussen de politieke beweging Vooruit en het gelijknamige Gentse kunstencentrum. Het gebruik van een identieke merknaam voor verschillende activiteiten is op zich niet uitzonderlijk en zit zelfs ingebakken in het merkenrecht. Bij de registratie van een merk moet u daarom een keuze maken voor welke waren en diensten u het merk wenst te bekomen. Daarom kan bijvoorbeeld Lotus door drie verschillende ondernemingen gebruikt worden voor zowel wagens, toiletpapier als koekjes. Een uitzondering vormen bekende merken zoals Apple of Coca-Cola, waarvan de bescherming verder reikt dan enkel de waren en diensten waarvoor ze geregistreerd zijn.

Toch gebeurt het ook vrij frequent dat identieke (of zeer overeenstemmende) merken toch naast elkaar blijven bestaan, zelfs al overlappen de activiteiten waarvoor ze gebruikt worden elkaar. Dat kan omdat merkhouders ook contractueel kunnen afspreken om hun merken (onder bepaalde voorwaarden) naast elkaar te laten bestaan. Ze doen dat door middel van een co-existentieovereenkomst.

In een co-existentieovereenkomst voor merken verbindt elk van de partijen zich ertoe om de geldigheid en het gebruik van het merk door de andere partij niet te betwisten, op voorwaarde dat een aantal afspraken gevolgd worden. Deze voorwaarden kunnen allerlei vormen aannemen, zoals:

  • de afbakening van een territorium (waarbij een Benelux-merk bijvoorbeeld enkel in België actief gebruikt zal worden, maar niet in Nederland),
  • het gebruik enkel voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor diepvriesproducten, maar nooit voor verse producten; enkel op webshop X, maar niet op webshop Y), of
  • het gebruik enkel samen met andere tekens (bijvoorbeeld nooit zonder een bepaald logo of een bepaalde naam erbij).

Om latere discussie te vermijden is het belangrijk dat de bewoordingen van de co-existentieovereenkomst duidelijk en precies zijn. Het grote voordeel van een nauwkeurig opgestelde co-existentieovereenkomst is dat ze rechtszekerheid biedt. Elke partij kan met een gerust hart haar marketingactiviteiten plannen, zonder een juridische procedure te moeten vrezen. Partijen kunnen ervoor kiezen om de co-existentieovereenkomst al dan niet geheim te houden.

Het is natuurlijk van belang dat u bij het opstellen van een co-existentieovereenkomst voldoende rekening houdt met de manier waarop de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming in de toekomst kunnen evolueren. Het gebeurt maar al te vaak dat een onderneming achteraf, zoals bij het betreden van een nieuwe markt, spijt krijgt van de omvang van haar afspraken onder de co-existentieovereenkomst. U moet ook vermijden dat u door de overeenkomst te sluiten een inbreuk pleegt op het mededingingsrecht.

Zie ook : Eubelius ( Mrs. Elise De Geyter ,  Mr. Pieter Callens )

[+ http://www.eubelius.be]

Mrs. Elise De Geyter Mrs. Elise De Geyter
Attorney
[email protected]
Mr. Pieter Callens Mr. Pieter Callens
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Intellectueel eigendomsrecht

Laatste artikels Intellectueel eigendomsrecht

World Anti-Counterfeiting Day: Fighting fake goods remains a priority
08/06/2021

Today is the World Anti-Counterfeiting Day. The day on which we recognize the hard work necessary to stop the manufacture,...

Read more

Vooruit en Vooruit: kunnen merken samen blijven bestaan?
26/05/2021

U heeft de jongste maanden ongetwijfeld de discussie opgevangen tussen de politieke beweging Vooruit en het geli...

Vooruit en Vooruit: kunnen merken samen blijven bestaan? Read more

Repeat trademark filings: General Court confirms bad faith filing in Monopoly case
24/05/2021

In a recent judgment, the General Court has confirmed that repeat filings of trademarks may, in certain circumstances, con...

Repeat trademark filings: General Court confirms bad faith filing in Monopoly case Read more

Dies Irae at the Belgian National Orchestra: the Brussels Court of Appeal rules on musicians’ n...
19/05/2021

The health crisis has not eased the tensions between the management and the trade unions of the Belgian National Orchestra...

Read more

Laatste artikels van Mrs. Elise De Geyter

SkypeOut is onderworpen aan de Wet Elektronische Communicatie
25/10/2019

Via SkypeOut kan een gebruiker vanaf een apparaat dat verbonden is met het internet door middel van een Voice Over IP-tech...

Read more

Auteursrecht in de EU: een stap verder in het digitale tijdperk
17/06/2019

Op 6 juni 2019 trad de nieuwe Europese richtlijn inzake auteursrechten in werking. De richtlijn maakt deel uit van een rui...

Read more

Verval van het Uniemerk "Anne Frank" wegens gebrek aan normaal gebruik
06/05/2019

Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie ("EUIPO") heeft het Europees woordmerk "Anne Fr...

Read more

Laatste artikels van Mr. Pieter Callens

Merkbescherming voor kleurpatronen op bus, trein, tram of andere goederen?
22/12/2020

Om geldig te zijn moet een merk onderscheidend vermogen hebben: het merk moet voor de consument de waren en diensten van e...

Read more

SkypeOut is onderworpen aan de Wet Elektronische Communicatie
25/10/2019

Via SkypeOut kan een gebruiker vanaf een apparaat dat verbonden is met het internet door middel van een Voice Over IP-tech...

Read more

Auteursrecht in de EU: een stap verder in het digitale tijdperk
17/06/2019

Op 6 juni 2019 trad de nieuwe Europese richtlijn inzake auteursrechten in werking. De richtlijn maakt deel uit van een rui...

Read more

Verval van het Uniemerk "Anne Frank" wegens gebrek aan normaal gebruik
06/05/2019

Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie ("EUIPO") heeft het Europees woordmerk "Anne Fr...

Read more

LexGO Network