Merkbescherming voor kleurpatronen op bus, trein, tram of andere goederen?
22/12/2020

Om geldig te zijn moet een merk onderscheidend vermogen hebben: het merk moet voor de consument de waren en diensten van een bepaalde onderneming duidelijk onderscheiden van de waren en diensten van een andere onderneming.  

Bij logo’s en namen zijn consumenten gewoon dat ze deze onderscheidende functie vervullen.  Voor het uitzicht of de vorm van een verpakking is dat minder het geval. Verpakkingsvormen zal de consument eerder als decoratie opvatten en niet als een manier om te verwijzen naar de onderneming. Het Hof van Justitie stelt daarom als voorwaarde voor de geldigheid van merkregistraties op (vormen van) verpakkingen dat deze voldoende afwijken van wat in de betrokken sector gangbaar is qua vorm.

Het Hof kreeg recent de vraag of voor een merk dat bestaat uit een kleurpatroon op een bus, trein, tram of ander voertuig, dat patroon eveneens significant moet afwijken van wat gangbaar is in de sector.  De concrete aanleiding voor de vraag was een kleurpatroon dat was aangebracht op de bus van een Zweedse vervoersmaatschappij:

Het Hof van Justitie oordeelde dat voor kleurpatronen aangebracht op specifieke plaatsen van de goederen (hier een bus), niet moet nagegaan worden of het teken significant afwijkt van de norm die gangbaar is in de sector. De drempel om een geldig merk te bekomen ligt hier bijgevolg lager dan bij driedimensionale merken, zoals verpakkingsvormen.

Het volstaat om na te gaan of de kleurencombinaties aangebracht op de bus – of op enig ander goed – de gemiddelde consument in staat stellen om de (vervoers)diensten van deze onderneming zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van diensten die door andere ondernemingen worden verricht. De perceptie door de consument is doorslaggevend en niet de vraag of de kleurpatronen al dan niet significant afwijken van wat gangbaar is in de (vervoers)sector. 

 

Zie ook : Eubelius ( Mr. Pieter Callens ,  Ms. Judith Hollevoet )

[+ http://www.eubelius.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Intellectueel eigendomsrecht

Laatste artikels Intellectueel eigendomsrecht

Hyperlinking and copyright law: effective technological measures are the key
19/03/2021

The Court of Justice of the European Union has given a welcome answer to the question of under what circumstances embeddin...

Read more

The importance of prior rights in domain name disputes
25/02/2021

The importance of prior rights in domain name disputes: bpost arrives too late and misses out on the domain name “bp...

 The importance of prior rights in domain name disputes Read more

Nieuw regelgevend kader voor octrooigemachtigden
04/12/2020

Op 1 december 2020 is het eerste deel van de wet van 8 juli 2018 die het beroep van octrooigemachtigde hervormt ...

Nieuw regelgevend kader voor octrooigemachtigden Read more

Invoking copyright to block the submission of evidence? Nice try, but no cigar!
24/11/2020

The Court of Justice of the European Union delivers judgments regarding the concept of “communication to the public&...

Read more

Laatste artikels van Mr. Pieter Callens

SkypeOut is onderworpen aan de Wet Elektronische Communicatie
25/10/2019

Via SkypeOut kan een gebruiker vanaf een apparaat dat verbonden is met het internet door middel van een Voice Over IP-tech...

Read more

Auteursrecht in de EU: een stap verder in het digitale tijdperk
17/06/2019

Op 6 juni 2019 trad de nieuwe Europese richtlijn inzake auteursrechten in werking. De richtlijn maakt deel uit van een rui...

Read more

Verval van het Uniemerk "Anne Frank" wegens gebrek aan normaal gebruik
06/05/2019

Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie ("EUIPO") heeft het Europees woordmerk "Anne Fr...

Read more

Laatste artikels van Ms. Judith Hollevoet

LexGO Network