Voorlopig geen nieuwe Privacyautoriteit
21/05/2018

De nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) zal niet op 25 mei 2018, samen met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunnen worden geïnstalleerd. De nieuwe GBA zal worden geleid door een directiecomité van vijf directieleden en er zou een probleem zijn met de benoeming ervan, onder meer door een noodzakelijke taaltest.

De oprichting van de GBA werd voorzien bij wet van 3 december 2017. In de overgangsbepalingen van de GBA-wet wordt voorzien in de opheffing van de huidige “Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer” (“CBPL”) op 24 mei 2018. In afwezigheid van de benoeming van het directiecomité op 25 mei, zou een situatie ontstaan waarbij er geen CBPL meer is en waarbij de nieuwe GBA zonder directeurs niet kan fungeren.

Om een vacuüm te vermijden, lag donderdag 17 mei 2018 een wetsvoorstel bij hoogdringendheid ter discussie in de Kamer om de huidige CBPL tijdelijk te laten verder werken, onder hetzelfde statuut als deze omschreven in de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 1992, doch binnen het juridisch-inhoudelijke kader van de AVG.

Tevens voorziet de continuïteitswet in een aanwijzing van de nieuwe GBA als officiële vertegenwoordiger van België in het Europees Comité voor de Gegevensbescherming die eveneens op vrijdag 25 mei zal worden opgericht en een voorzitter dient aan te stellen.

Het is voorlopig onduidelijk hoe de CBPL zich zal moeten organiseren om de vooropgestelde structuren van de inspectiedienst en de geschillenkamer te kunnen vervangen met de nodige garanties op onafhankelijkheid en eerlijk proces.

Van zodra de directieleden benoemd zijn, zal de CBPL en de overeenkomstige statuten van rechtswege ophouden te bestaan. Wanneer deze dag precies zal vallen, is niet duidelijk. Maar volgens geruchten zou dit begin of zelfs midden juli 2018 worden.

Zie ook : Sirius Legal ( Mr. Andries Hofkens )

Mr. Andries Hofkens Mr. Andries Hofkens
Advocaat
andries@siriuslegal.be

Click here to see the ad(s)

Laatste artikels van Mr. Andries Hofkens

Nieuwe “online broadcasting” richtlijn in werking
25/06/2019

In de schaduw van de “Digital Copyright Directive” (Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019, cfr. onze bijdr...

Read more

Nieuwe spelregels voor jouw VZW
23/04/2019

Onze recente blogartikels behandelden reeds verschillende onderwerpen omtrent de recente wetswijzigingen vo...

Read more

Gaming krijgt eigen tax shelter
04/04/2019

België beschikt over een enorm potentieel voor spelsoftwareontwikkeling. Maar om het volle potentieel te benutten hee...

Read more

Waar staan we nu met de ePrivacy verordening?
27/02/2019

Binnen het kader van de Europese Digital Single Market Strategy stond een modernisering van de online bescherming van de p...

Read more

LexGO Network