Industrie uit bezorgdheden over nieuwe spam- en cookiewetgeving
02/06/2018

Verschillende Europese belangenorganisaties hebben grote bezorgdheden geuit bij de actuele tekst van het ontwerp van “ePrivacyverordening”. Dat hebben ze gedaan in een gezamenlijke brief aan de Europese Raad naar aanleiding van de zitting van de Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie van 8 juni 2018.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel: AVG of GDPR) is inmiddels in werking getreden op 25 mei jongstleden. Daarnaast bestaat op Europees niveau nog een bijkomend kader die de privacy van de Europese burger moet beschermen bij het gebruik van internet en andere elektronische communicatienetwerken. De ePrivacyrichtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 regelt met name het geheime karakter van elektronische communicatie, maar legt ook regels op voor direct marketing en het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën.

Deze Richtlijn zal dus vervangen worden door de ePrivacyverordening. Een eerste versie werd gepubliceerd begin 2017. In een eerder blogartikel  gaven we hier reeds een inhoudelijke toelichting bij.

Hoewel de ePrivacyverordening een aanvulling zou kunnen vormen op de AVG, staan verschillende afspraken van de ePrivacyverordening in contradictie met de AVG. Zo verschillen de rechtsgrond en de toestemmingsvereisten voor mailings en cookies in de ePrivacyverordening van deze voor gewone verwerkingsactiviteiten in de AVG.

In hun gezamenlijke brief maken verschillende industriegroeperingen zich zorgen over de mogelijke verwarring en onzekerheid over de toepassing van verschillende regels voor bijvoorbeeld direct mailings en cookies enerzijds en de algemene verwerking van persoonsgegevens anderzijds. Daarbij wordt de vrees geuit dat verdere ontwikkeling en innovatie hierdoor belemmerd zouden kunnen worden. De industrie roept de Europese Raad van Ministers op om meer doortastendheid aan de dag te leggen bij de aanpak van de nieuwe ePrivacyverordening.

De brief werd ondertekend door een zestigtal belangenorganisaties in Europa, waaronder FEDMA, EMOTA en Agoria.

Zoals hierboven gemeld, komt de Europese Raad binnenkort samen en heeft ePrivacy geagendeerd op 8 juni om het proces in de juiste richting te duwen. Het valt af te wachten welke richting dat wordt.

Hoewel de inwerkingtreding van de ePrivacyverordening voorzien was op 25 mei 2018, samen met de AVG, zal een uiteindelijke tekst naar alle waarschijnlijkheid niet klaar zijn voor het einde van 2018.

Tot dan blijven de regels van de oude ePrivacyrichtlijn van kracht. De Belgische omzetting van de regels omtrent direct mailings zijn te vinden in artikel XII.12-14 Wetboek Economisch Recht. Voor geheimhouding van de telecommunicatie en voor cookies en gelijkaardige technologieën verwijzen we naar artikel 122 Telecomwet.

Zie ook : Sirius Legal ( Mr. Andries Hofkens )

Mr. Andries Hofkens Mr. Andries Hofkens
Advocaat
andries@siriuslegal.be

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Telecommunicatierecht

Laatste artikels Telecommunicatierecht

Taylor Swift is Watching You Watching Her
18/03/2019

In 2018, face recognition technology (“FRT”) stumbled from childhood into adolescence in commercial applicatio...

Read more

Zes Maanden Gdpr: De Eerste Balans Van De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
25/12/2018

Nadat verschillende buitenlandse toezichthoudende autoriteiten al statistieken hadden vrijgegeven, heeft nu ook de Belgisc...

Zes Maanden Gdpr: De Eerste Balans Van De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Read more

Sextorsion ? Comment se prémunir des dangers du cybersex
30/11/2018

Les technologies de l’information et de la communication, dont les réseaux sociaux, ont révolutionn&ea...

Read more

Geoblockingverordening in werking op 4 december 2018
07/11/2018

De EU wil met de Geoblockverordening (Verordening (EU) 2018/302) discriminatie van klanten op grond van nationaliteit...

Geoblockingverordening in werking op 4 december 2018 Read more

Laatste artikels van Mr. Andries Hofkens

Nieuwe spelregels voor jouw VZW
23/04/2019

Onze recente blogartikels behandelden reeds verschillende onderwerpen omtrent de recente wetswijzigingen vo...

Read more

Gaming krijgt eigen tax shelter
04/04/2019

België beschikt over een enorm potentieel voor spelsoftwareontwikkeling. Maar om het volle potentieel te benutten hee...

Read more

Waar staan we nu met de ePrivacy verordening?
27/02/2019

Binnen het kader van de Europese Digital Single Market Strategy stond een modernisering van de online bescherming van de p...

Read more

Voorlopig geen nieuwe Privacyautoriteit
21/05/2018

De nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) zal niet op 25 mei 2018, samen met de inwerkingtreding van de...

Read more

LexGO Network