Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen gewijzigd
04/09/2018

Een wet van 11 juli 2018 wijzigt de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. De wijzigingen, die op 30 juli 2018 in werking zijn getreden, hebben betrekking op twee onderwerpen: de regels inzake de cumulatie van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijke en rechtspersonen en de aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen.

1. Cumulatie van aansprakelijkheid van natuurlijke en rechtspersonen vanaf nu mogelijk:

Voorheen stond artikel 5 van het Strafwetboek eraan in de weg dat de natuurlijke persoon en de rechtspersoon stelselmatig tegelijkertijd werden veroordeeld: wanneer de aansprakelijkheid van de rechtspersoon uitsluitend het gevolg was van de tussenkomst van een natuurlijke persoon, kon enkel de (natuurlijke of rechts)persoon die het ernstigste strafbare feit had gepleegd, worden veroordeeld. Deze bepaling vormde derhalve een grond tot vrijstelling voor de persoon die de minst ernstige fout had begaan, wanneer het strafbare feit niet "bewust en opzettelijk" werd begaan.

Sinds 30 juli 2018 is deze decumulregel afgeschaft. In artikel 5 staat voortaan: " De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit ".

Dit is een belangrijke verandering.

2. Aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen

Voorheen konden de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de Brusselse agglomeratie, de gemeenten, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het OCMW voor de toepassing van artikel 5 van het Strafwetboek niet beschouwd worden als rechtspersonen die strafrechtelijk aansprakelijk waren.

Voortaan kan elke rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk zijn, met de volgende nuancering voor de voormelde publiekrechtelijke rechtspersonen: ten aanzien van deze laatsten kan enkel een “eenvoudige schuldigverklaring" worden uitgesproken (met uitsluiting van boetes, ontbinding, verbod tot uitoefening, ...)

Zie ook : Lydian ( Mr. Luc Germonpr√© ,  Ms. Virginie Bazelmans )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Luc Germonpré Mr. Luc Germonpré
Senior Associate
luc.germonpre@lydian.be
Ms. Virginie Bazelmans Ms. Virginie Bazelmans
Senior Associate
virginie.bazelmans@lydian.be

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Vennootschapsrecht

Laatste artikels Vennootschapsrecht

Koning bepaalt voorwaarden voor erkenning als sociale onderneming of landbouwonderneming
18/11/2019

Twee koninklijke besluiten van 28 juni 2019 concretiseren het reglementair kader voor de nieuwe erkenning als landbouwonde...

Koning bepaalt voorwaarden voor erkenning als sociale onderneming of landbouwonderneming Read more

What are the key changes for cooperative companies under the new Belgian Code of Companies and As...
11/11/2019

The cooperative company was defined in the current/former BCC as “a company composed of a variable number of members...

Read more

Week van de bedrijfsoverdracht | Intellectuele eigendomsrechten en privacy bij bedrijfsovernames:...
07/11/2019

Dikwijls vormen de intellectuele eigendomsrechten (IP) de meest waardevolle actiefbestanddelen van een onderneming. Vaak i...

Week van de bedrijfsoverdracht | Intellectuele eigendomsrechten en privacy bij bedrijfsovernames: belangrijkste aandachtspunten Read more

De CV onder het nieuw WVV
06/11/2019

Er heerst voor vrije beroepen die hun samenwerking hebben georganiseerd via een CVBA heel wat onduidelijkheid over het voo...

De CV onder het nieuw WVV Read more

Laatste artikels van Mr. Luc Germonpré

Het UBO-register - Een stand van zaken
14/09/2018

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking ...

Read more

Dissolution judiciaire plus efficace pour les soci√©t√©s fant√īmes
13/06/2017

A compter de ce 12 juin, des procédures de dissolution plus efficaces entrent en vigueur pour les sociét&eac...

Read more

La réforme de l’audit pour la Saint Sylvestre
30/12/2016

Le 31 décembre 2016, la réforme de l’audit fera son entrée dans le paysage juridique belge...

Read more

Omzetting van de Europese Accountancyrichtlijn
08/04/2016

De omzetting van de Europese Accountancyrichtlijn in het Wetboek van Vennootschappen en diens uitvoeringsbesluit door een ...

Read more

Laatste artikels van Ms. Virginie Bazelmans

Coordination de certaines règles comptables
14/11/2018

Le législateur a réuni dans un seul arrêté royal les règles relatives &ag...

Read more

Hervorming van het Wetboek van vennootschappen, een belangrijke stap is gezet
11/06/2018

Met de langverwachte hervorming van het Wetboek van vennootschappen is onlangs een enorme stap vooruit gezet: er is eindel...

Read more

La réforme de l’audit pour la Saint Sylvestre
30/12/2016

Le 31 décembre 2016, la réforme de l’audit fera son entrée dans le paysage juridique belge...

Read more

LexGO Network