Kickstart je carrière als freelancer met deze tips
30/10/2019

Starten als freelancer klinkt voor vele jonge ondernemers als een erg aantrekkelijk alternatief voor het statuut van werknemer. Sirius Legal helpt zij die de sprong wagen graag op weg met deze tips voor freelancers.

 

Tip 1: Denk na over het statuut waaronder je wil werken. 

Wanneer je hebt gekozen om de stap te zetten en freelancer te worden, zijn er een aantal keuzes waar je jezelf door moet worstelen, afhankelijk van wat je doel precies is. 

Werk je nog als werknemer en wil je daarnaast al even “proeven” van het bestaan als freelancer, kan je in sommige gevallen op een fiscaal interessante wijze “bijklussen” tot 6.125 EUR per jaar. De voorwaarden kan je vinden via volgende link. Wanneer je ervoor kiest om deeltijds te werken als freelancer, kan je dit uiteraard ook doen als zelfstandige in bijberoep. 

Indien je de stap naar het statuut van zelfstandige té groot vindt, kan je ook een beroep doen op een payrollkantoor zoals bv. Tentoo, Amplo, SMart,…. Je registreert je bij dit kantoor, zoekt zelf je klanten én dit kantoor betaalt jouw loon uit en regelt voor jou je sociale zekerheidszaken. Maar deze payroll-service kost uiteraard ook geld, dus laat je op voorhand zeer goed informeren over het kostenplaatje.

Tip 2: Zelfstandige natuurlijke-persoon of vennootschap?

Indien je toch voor het statuut van zelfstandige hebt gekozen, zal je je moeten registreren als zelfstandige en een BTW-nummer aanvragen. Je bent dan “zelfstandige-natuurlijke persoon”. Daarnaast en afhankelijk van je ambities en plannen kan je er ook voor kiezen om een vennootschap op te starten. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe vennootschapswetgeving is het heel gemakkelijk om een bv (voorheen: bvba) op te starten. De voorwaarde van een inbreng van 18.500 EUR valt volledig weg en je hoeft enkel (op basis van een financieel plan) een toereikend aanvangsvermogen te voorzien. Indien je bijvoorbeeld start als freelancer in marketing, zal je vaak niet méér nodig hebben dan een laptop en internet en telefoon om te starten. Het resultaat is dat je het “toereikend aanvangsvermogen” dat je moet voorzien zéér beperkt zal zijn: met 1.000 EUR ben je al een heel eind op weg. Daarnaast geeft de keuze voor een vennootschap je vaak veel voordelen op vlak van aansprakelijkheid. Zéér interessant voor freelancers in bijvoorbeeld de IT-sector die vaak aan grote (en dure) projecten werken die een aanzienlijke aansprakelijkheid kunnen meebrengen indien er iets foutloopt.

Meer weten over de verschillende vennootschapsvormen? Check onze vorige blogpost over dit onderwerp. 

Tip 3: Algemene voorwaarden? Altijd een goed idee!

Vaak vragen cliënten ons of het wel zin heeft om zelf algemene voorwaarden op te stellen aangezien hen meestal bijzonder uitgebreide en onevenwichtige contracten opgedrongen worden. Ons antwoord is steeds: dat is zéker een goed idee (en niet enkel omdat we die zelf kunnen aanbieden). 

Wanneer jou een offerte wordt gevraagd en je stuurt je algemene voorwaarden mee met je offerte en de klant aanvaardt je offerte, dan gaat hij automatisch ook akkoord met je algemene voorwaarden. In je algemene voorwaarden neem je dan wel best op dat jouw voorwaarden steeds voorrang hebben op de voorwaarden van je klant. 

Zo hebt je de garantie, dat indien niets is geregeld of soms wanneer de zaken snel moeten gaan, je je eigen voorwaarden kan opleggen aan de klant inclusief betaalvoorwaarden. 

Tip 4: Laat je niet onder druk zetten!

We horen vaak van cliënten dan ze onder druk worden gezet of “geen andere optie hebben” dan het contract te ondertekenen dat hen wordt voorgeschoteld. In de praktijk blijkt dan, wanneer we hen toch kunnen overtuigen, dat de tegenpartij wél openstaat voor contractonderhandeling. Het getuigt bovendien ook van meer professionalisme indien je het aangeboden contract laat nalezen door een professional dan wanneer je blindelings contracten tekent die je misschien niet volledig begrijpt.

Bovendien helpt de nieuwe wet B2B-relaties (die nog moet in werking treden) jou als freelancer ook heel erg, in die zin dat een aantal clausules in contracten verboden worden zoals: de mogelijkheid voor de tegenpartij om de betaling van jouw factuur in te houden tot wanneer je opdrachtgever zelf betaald is, de mogelijkheid voor de opdrachtgever om eenzijdig een clausule van het contract te interpreteren,… 

Tot slot helpt de nieuwe wet rond betalingstermijnen (die nog moet in werking treden) jou ook als freelancer: de betalingstermijn mag in de toekomst immers in totaal niet méér dan 60 dagen bedragen. 

Laat je dus nooit onder druk zetten om akkoord te gaan met exotische en totaal onevenwichtige clausules en hou vast aan een betaaltermijn die voor jou realistisch is én in overeenstemming met de wet. 

Tip 5: Bouw je netwerk uit en werk samen

Een succesvol ondernemer/freelancer is er één met een uitgebreid netwerk. Dit netwerk is niet enkel handig wanneer je op zoek moet naar nieuwe klanten. Daarnaast kan je ook van gedachten wisselen met gelijkgestemden en zelfs in de toekomst misschien samenwerken met iemand waarvan je aanvankelijk dacht dat die persoon een concurrent was. 

Tot slot: REPEAT

We hopen natuurlijk dat je na enige tijd groeit in je freelance-bestaan en grotere projecten kan aantrekken en aannemen die je misschien niet alleen aankan en waarvoor je wil samenwerken. Of misschien wil je zelf je eerste werknemer aannemen? In dat geval is sowieso een goed idee om de vorige 4 stappen opnieuw te doorlopen beginnend met de vraag: is de structuur waarin ik werk aangepast aan mijn plannen? Indien je vaststelt dat dat niet in het geval is, laat je dan zeker adviseren door een professional. 

 

Zie ook : Sirius Legal ( Mrs. Freekje De Vidts )


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Vennootschapsrecht

Laatste artikels Vennootschapsrecht

Acting for and Against a General Partnership Before the Courts
22/06/2020

The Code of Companies and Associations (CCA) abolished the joint venture (société momentanée/tijdelij...

Read more

Royal Decree No 4: Introducing flexibility without losing sight of the rights of shareholders
12/06/2020

Due to the COVID-19 pandemic and the measures taken to prevent the spread of the virus, various questions have been raised...

Read more

Calculation of the Majority at Partner and Shareholder Meetings
02/06/2020

Calculation of the majority at partner and shareholder meetings is not always easy. Fortunately, the Code of Companies and...

Read more

How Silent Is the Silent Partnership
27/05/2020

The silent partnership does not exist as a distinct corporate form in the new Code of Companies and Associations (CCA). Th...

Read more

Laatste artikels van Mrs. Freekje De Vidts

Kan ik mijn slogan beschermen?
19/12/2019

Je hebt een geniale slogan bedacht die jouw onderneming typeert en je wil vermijden dat iemand anders dezelfde slogan gebr...

Read more

Klantenkaart aanmaken met eID? Opgelet!
25/09/2019

De Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie) legde recent een boete op van 10.000 EUR aan een handelaar d...

Read more

Waarop moet ik letten bij het organiseren van een cashback actie?
10/08/2019

Fabrikanten organiseren vaak cashback acties om rechtstreeks in contact te komen met hun klanten en (persoons-)gegevens te...

Read more

Nieuwe regels bij de oprichting van een bv
28/05/2019

Eén van de grote vernieuwingen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen is de soepelere regeling rond bv’s, ...

Read more

LexGO Network