Het UBO-register - update FAQ
15/04/2019

Dat het UBO-register een hot topic is, blijkt duidelijk uit onze website. Inzake het UBO-register communiceerden we reeds over de specifieke regelgeving en registratieverplichtingen die van toepassing zijn op de vennootschap dan wel op de (i)vzw en de private stichting. Ook werd bericht omtrent het uitstel van de registratieverplichting tot en met 30 september 2019. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wijzigingen aangebracht aan de Frequently Asked Questions (FAQ).

Naast de Wet van 18 september 2017 en het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 werden enkele technische (en tevens ook enkele eerder regelgevende) aspecten omtrent het UBO-register uitgewerkt in de door de Algemene Administratie van de Thesaurie opgestelde FAQ. Begin deze week (2 april 2019) werd de langverwachte update van de FAQ op het web gezet.

Onder meer volgende verduidelijkingen komen in de vernieuwde FAQ aan bod:

 • voor uiteindelijke begunstigden van een vennootschap geldt er per persoon een cascadetest;
   
 • uiteindelijke begunstigden die in de statuten van een vzw of stichting bij name genoemd worden, moeten individueel als UBO van de vijfde categorie geregistreerd worden (zijnde personen in wier hoofdzakelijk belang de entiteit werd opgericht of werkzaam is). Voor niet bij naam genoemde uiteindelijke begunstigden volstaat de registratie van een meer algemene categorie;
   
 • de aanvangstermijn voor jaarlijkse bijwerking van de geregistreerde gegevens;
   
 • registratiemethode in het geval van gesplitst gehouden aandelen of deelbewijzen (bijvoorbeeld vruchtgebruik / blote eigendom);
   
 • de kwalificatie van uiteindelijke begunstigde binnen een vennootschap in combinatie met het wettelijk huwelijksstelsel, dan wel met een stelsel van scheiding van goederen;
   
 • de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap indien zij voor meer dan 25% wordt gehouden door een private stichting, vzw of trust;
   
 • de invulling van het begrip ‘leidinggevend personeel’;
   
 • het toevoegen van een bijlage bij de registratie betreft slechts een ‘mogelijkheid’.

Zie ook : Cazimir


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Vennootschapsrecht

Laatste artikels Vennootschapsrecht

Nieuwe spelregels voor jouw VZW
23/04/2019

Onze recente blogartikels behandelden reeds verschillende onderwerpen omtrent de recente wetswijzigingen vo...

Read more

Nieuw vennootschapsrecht voor herstructureringen: wat met de geruisloze (partiële) splitsing?
18/04/2019

Op 1 mei 2019 is het zover: het nieuw Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen treedt in werking! Ook voor herstructur...

Read more

Belgium passes code that reforms cooperatives and abolishes social purpose companies
17/04/2019

On 28 February 2019, the Belgian parliament passed the Code on Companies and Associations (CAC), which reforms the definit...

Belgium passes code that reforms cooperatives and abolishes social purpose companies Read more

Nieuwe vennootschapsrecht: is het nuttig om je maatschap, vof of gcv om te vormen naar een bv?
11/04/2019

De hervorming van het vennootschapsrecht vormt voor jou als ondernemer een ideale gelegenheid om even stil te staan bij de...

Read more

LexGO Network