Hervorming van het Wetboek van vennootschappen, een belangrijke stap is gezet
11/06/2018

Met de langverwachte hervorming van het Wetboek van vennootschappen is onlangs een enorme stap vooruit gezet: er is eindelijk een tekst beschikbaar. Op 4 juni 2018 werd immers het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Kortom, de krachtlijnen van het ontwerp zijn:  

1.  Een doorgedreven vereenvoudiging, waaronder:

 • afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen;
 • voortaan zullen het vennootschapsrecht en recht betreffende verenigingen en stichtingen geïntegreerd worden in één enkel wetboek;
 • afschaffing van de notie van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen;
 • beperking van het aantal vennootschapsvormen door afschaffing of fusie van bepaalde vormen; zo verdwijnen tijdelijke vennootschappen, stille vennootschappen, de EBVBA’s en de Comm.VA’s die zullen worden “gefuseerd” als zodanig met de NV (de statuten van de Comm.VA moeten derhalve worden gewijzigd);
 • beperking van het aantal strafbepalingen.

2.  Meer aanvullend recht en flexibiliteit om zich aan te passen aan het bedrijfsleven:

 • in de NV:
 • de ad nutum herroepbaarheid van de bestuurder wordt een regel van aanvullend recht;
 • mogelijkheid om een enige bestuurder te benoemen (die een bescherming tegen ontslag kan genieten);
 • mogelijkheid om te kiezen tussen het huidige monistische bestuurssysteem en een duaal bestuurssysteem;
 • mogelijkheid om te voorzien in een genoteerde NV in een dubbel stemrecht voor trouwe aandeelhouders, en in de niet-genoteerde NV wordt een meervoudig stemrecht toegelaten;
 • in de BV:
 • afschaffing van kapitaalvereiste;
 • de rechten van de aandeelhouders worden niet langer bepaald door de fractie van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, maar conventioneel of statutair;
 • de overdraagbaarheid van de aandelen kan vrij worden geregeld ;
 • in de CV: dit wordt opnieuw een vennootschap op basis van het coöperatief gedachtengoed.

3.  Integratie van verschillende Europese evoluties, zoals het regelen van de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van vennootschappen.

 

Zie ook : Lydian ( Ms. Virginie Bazelmans )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Vennootschapsrecht

Laatste artikels Vennootschapsrecht

M&A - Beyond the Sniffling, Snuffling & Sneezing
18/09/2020

M&A in Belgium, like everywhere else, is obviously impacted by the uncertain global economic landscape. Some sectors a...

Read more

Acting for and Against a General Partnership Before the Courts
22/06/2020

The Code of Companies and Associations (CCA) abolished the joint venture (société momentanée/tijdelij...

Read more

Royal Decree No 4: Introducing flexibility without losing sight of the rights of shareholders
12/06/2020

Due to the COVID-19 pandemic and the measures taken to prevent the spread of the virus, various questions have been raised...

Read more

Calculation of the Majority at Partner and Shareholder Meetings
02/06/2020

Calculation of the majority at partner and shareholder meetings is not always easy. Fortunately, the Code of Companies and...

Read more

Laatste artikels van Ms. Virginie Bazelmans

Coordination de certaines règles comptables
14/11/2018

Le législateur a réuni dans un seul arrêté royal les règles relatives &ag...

Read more

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen gewijzigd
04/09/2018

Een wet van 11 juli 2018 wijzigt de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid ...

Read more

La réforme de l’audit pour la Saint Sylvestre
30/12/2016

Le 31 décembre 2016, la réforme de l’audit fera son entrée dans le paysage juridique belge...

Read more

LexGO Network