Hervorming van het Wetboek van vennootschappen, een belangrijke stap is gezet
11/06/2018

Met de langverwachte hervorming van het Wetboek van vennootschappen is onlangs een enorme stap vooruit gezet: er is eindelijk een tekst beschikbaar. Op 4 juni 2018 werd immers het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Kortom, de krachtlijnen van het ontwerp zijn:  

1.  Een doorgedreven vereenvoudiging, waaronder:

 • afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen;
 • voortaan zullen het vennootschapsrecht en recht betreffende verenigingen en stichtingen geïntegreerd worden in één enkel wetboek;
 • afschaffing van de notie van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen;
 • beperking van het aantal vennootschapsvormen door afschaffing of fusie van bepaalde vormen; zo verdwijnen tijdelijke vennootschappen, stille vennootschappen, de EBVBA’s en de Comm.VA’s die zullen worden “gefuseerd” als zodanig met de NV (de statuten van de Comm.VA moeten derhalve worden gewijzigd);
 • beperking van het aantal strafbepalingen.

2.  Meer aanvullend recht en flexibiliteit om zich aan te passen aan het bedrijfsleven:

 • in de NV:
 • de ad nutum herroepbaarheid van de bestuurder wordt een regel van aanvullend recht;
 • mogelijkheid om een enige bestuurder te benoemen (die een bescherming tegen ontslag kan genieten);
 • mogelijkheid om te kiezen tussen het huidige monistische bestuurssysteem en een duaal bestuurssysteem;
 • mogelijkheid om te voorzien in een genoteerde NV in een dubbel stemrecht voor trouwe aandeelhouders, en in de niet-genoteerde NV wordt een meervoudig stemrecht toegelaten;
 • in de BV:
 • afschaffing van kapitaalvereiste;
 • de rechten van de aandeelhouders worden niet langer bepaald door de fractie van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, maar conventioneel of statutair;
 • de overdraagbaarheid van de aandelen kan vrij worden geregeld ;
 • in de CV: dit wordt opnieuw een vennootschap op basis van het coöperatief gedachtengoed.

3.  Integratie van verschillende Europese evoluties, zoals het regelen van de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van vennootschappen.

 

Zie ook : Lydian ( Ms. Virginie Bazelmans )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Vennootschapsrecht

Laatste artikels Vennootschapsrecht

Holding board meetings by video conference or teleconference
15/05/2020

The Code of Companies and Associations (CCA) does not mention the possibility to hold board meetings by video conference o...

Read more

First Significant Amendments to the Code of Companies and Associations (CCA)
13/05/2020

The Act of 28 April 2020 (the "Act") amends the CCA in order to align it to the requirements of the Shareholder ...

Read more

Covid-19 – New temporary protective measures for enterprises in difficulty
05/05/2020

The Federal Government has adopted new protective measures for enterprises affected by the COVID-19 crisis in the Royal De...

Covid-19 – New temporary protective measures for enterprises in difficulty Read more

Royal Decree number 15: Covid-19 crisis and suspension of execution
28/04/2020

On the 24 April 2020, the Royal Decree number 15, regarding the temporary suspension in favour of undertakings of executiv...

Read more

Laatste artikels van Ms. Virginie Bazelmans

Coordination de certaines règles comptables
14/11/2018

Le législateur a réuni dans un seul arrêté royal les règles relatives &ag...

Read more

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen gewijzigd
04/09/2018

Een wet van 11 juli 2018 wijzigt de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid ...

Read more

La réforme de l’audit pour la Saint Sylvestre
30/12/2016

Le 31 décembre 2016, la réforme de l’audit fera son entrée dans le paysage juridique belge...

Read more

LexGO Network